Projekt 1312

Borens IK – fotbollsföreningen som tar ansvar för hela Motala

Inspirerande och stärkande aktiviteter som lyfter ungdomar i socialt utsatta områden med stort utanförskap.

Att titta utanför boxen är det många som vill men få som verkligen klarar av. Borens IK i Motala är ett perfekt exempel på en aktör som både vill och vågar göra saker annorlunda – vilket gör att de åstadkommer såväl utveckling som förändring i både den egna fotbollsverksamheten och samhället i stort.

En annorlunda fotbollsförening

Borens IK är en fotbollsförening som vill ta ett större ansvar för ungdomar i hela Motala. Så när föreningen fick frågan av Motala kommun, polis, Östergötlands Idrottsförbund och bostadsstiftelsen Platen om möjligheterna att starta fredagsaktiviteter för ungdomar som inte kommit in i föreningslivet än, och som bor i socialt utsatt områden med stort utanförskap, tvekade de inte en sekund.

Projekten Future Veneras och ”Lattja me oss” (tidigare kallad DROP-IN) drog igång på allvar i november 2017, på Ekön och i Charlottenborg, och har redan visat sig påverka stämningen i områdena i en positiv riktning. Varje fredagskväll samlas Marcus Egnell, som är verksamhetsansvarig, och tidigare deltagare i projekten som nu är seniorspelare i föreningen för att leda de olika träningsgrupperna.

– Vi arbetar efter mottot att det är viktigare att vara en bra förening framför att vara ett bra fotbollslag. Vilket resulterar i att vi gör en del aktiviteter som inte andra fotbollsklubbar gör, berättar Marcus Egnell

En meningsfull fritid med fotboll

Föreningen Borens IK har idag ca 770 medlemmar och de har framförallt en väldigt stark flickverksamhet. Utöver den ordinarie verksamheten och projekten Future Veneras och  Lattja me oss har man även fotboll för personer med funktionsvariationer, fyra herrlag i seriespel där många killar är nya svenskar och man jobbar konsekvent med tjejers självkänsla genom olika initiativ och projekt. Såklart är hela verksamheten alkohol- och drogfri!

Med projektet Future Veneras vill föreningen stärka flickors självkänsla, självförtroende och välbefinnande med fotbollen som verktyg. De vänder sig främst till tjejer som inte tidigare kommit i kontakt föreningslivet, många av dem har invandrarbakgrund. Man erbjuder helt enkelt en meningsfull fritid på fredagskvällen, en tid då många kanske annars skulle leta efter en mindre bra aktivitet på stan, som att dricka alkohol eller annat bus.

– Vi vill skapa en plats för dessa tjejer att växa och släppa loss med fotbollen. En fristad med plats för stora drömmar och ambitioner som de kanske inte haft möjlighet till annars, säger Marcus Egnell.

Lattja me oss är ett bostadssocialt projekt för att skapa en meningsfull fritid, med hjälp av fotboll, för ungdomar på Ekön och i Charlottenborg. Projektet vänder sig till killar mellan 13 – 20 år i socialt utsatta områden som bor en bit ifrån Borens IKs idrottsplats. Målet är att hjälpa och inspirera föreningslösa ungdomar in i föreningslivet, även om killarna som tränar på fredagskvällarna kanske inte kommer engagera sig i Borens IK i framtiden, på grund av avstånden. En del av killarna är med i andra föreningar, andra inte. Viktigast är spelglädje och gemenskap!

Lugnare stämning i områdena

Förutom en varm och härlig stämning under de båda aktiviteterna har har 97 tjejer och 120 killar deltagit i projekten under 2018. Rekrytering av nya deltagare sker främst via sociala medier men även att projektens ledare pratar förmedlande.

Sedan starten av de båda projektet rapporterar flera aktörer i områdena att det blivit lugnare. Självklart kan det bero på andra insatser men har vi någon liten del i att ungdomarna väljer en vettig aktivitet under sina fredagskvällar är jag otroligt stolt, avslutar Marcus Egnell.

Till skillnad från tidigare projekt, som bedrivits under en tidsbegränsad period, är föreningens ambition att båda Future Veneras och Lattja me oss ska kunna ingå i föreningens ordinarie verksamhet i framtiden.

Borens IK vill tacka Bostadsstiftelsen Platen, Länsförsäkringar Östgöta, Motala kommun och Östergötlands Idrottsförbund som är samarbetspartners i dessa projekt.

Marcus tips till dig som vill göra en liknande insats :

  • Använd unga ledare som kan verka som positiva förebilder och som helst ska bo i samma område som aktiviteten.
  • Låt ungdomarna vara med och påverka.
  • För att verksamheten ska bli långsiktig, hitta bra aktörer att samarbeta med.