Projekt 1373

”Bengtsson på dörren” – en pjäs om alkoholmissbruk i familjen

Marcus Bellatreccias uppväxt blev inspiration till en föreställning om alkoholmissbruk som spelas i skolor tillsammans med vännen och kollegan Björn Kruse. Målet är att få barn i familjer med alkoholmissbruk att våga berätta och att söka hjälp.

Drygt vart femte barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Pjäsen ”Bengtsson på dörren” spelas i skolor med målet att informera barn i familjer med alkoholmissbruk om att det finns hjälp att få. 2019 fick alla skolor i Helsingborgs kommun med årskurs 5-elever erbjudandet om att ta del av ”Bengtsson på dörren”. Hela 22 föreställningar genomfördes under september – november 2019. Under den perioden mötte Björn och Marcus 1 340 elever, vilket är cirka 85 procent av alla femteklassare i Helsingborgs kommun, samt cirka 100 vuxna (lärare, assistenter, kuratorer med flera).

-Vi vill att barnen ska känna att alla barn har rätt att må bra även om deras förälder mår dåligt, säger Marcus.

Skådespel och reflektion
Vi tar det från början. Marcus växte själv upp med en ensamstående mamma som utvecklade alkoholmissbruk. Han hade som barn ingen att prata eller att vända sig till och upplevde att han var ensam om sina problem. Under gymnasiet växte en idé fram om att skapa en pjäs på temat, och det var så ”Bengtsson på dörren” kom till.

Föreställningen inleds med själva pjäsen som är cirka 25 minuter. Eleverna får titta in hos en familj bestående av en pappa och hans 14-åriga son. Tidigt upptäcker åskådaren att pappan har problem med alkohol.

Efter föreställningen har vännerna och kollegorna Björn och Marcus ett samtal med eleverna på ca 50 minuter som går ut på att förstå att så länge man som barn bär på sin hemlighet kommer inget att förändras. Marcus berättar sin historia för barnen och säger i slutet att det var först när han kom i kontakt med en stödgrupp som han förstod att han också behövde stöd och hjälp, inte bara hans mamma. Efter det presenterar sig stödgruppsverksamheten. Tanken är att föreställningen ska så ett frö hos barnen.

– Det är viktigt att barnen förstår att det inte är deras fel att mamma eller pappa mår dåligt, att de inte är ensamma. Att man ska försöka berätta sin hemlighet för någon vuxen och att det finns hjälp att få, berättar Björn.

Pjäsen som genomförs över hela landet har gett skolpersonal större förståelse till varför barn ibland beter sig på ett visst sätt. Dessutom har fler barn och föräldrar sökt sig till kommunala stödgruppsaktiviteter. Ett exempel är en pappa som ringt och berättat att hans dotter sett föreställningen, och nu ville gå i grupp, och att det var han som var problemet!

– Det är fantastiskt! Dessutom var det barn som berättade inför alla andra att man gått i stödgrupp. Det är väldigt starkt och stärkande för den som sitter och funderar om detta kan vara något för hen, säger Björn.

Bakom projektet står Adesso Productions som drivs av Marcus Bellatreccia och Björn Kruse som via företaget har jobbat tillsammans med barn och för barn sedan 2003.

Tips till andra

  • Om ni vet vilka ni vill nå ut till, bara kör på! Sen får man vara uthållig. Rom byggdes inte på en dag.
  • Hitta samarbetspartners! Det är lätt att man känner sig ensam i det här arbetet. Leta upp dem som uppskattar ditt arbete.
  • Utbildning är aldrig fel.