Projekt 1179

Barn- & Ungdomsfestivalen – alkohol- och drogfri festival för unga i Köping

Sedan 2001 har barn och unga ett tryggare och trevligare område på Köpingsfestivalen, för att förebygga berusning och skadegörelse.

I Köping arrangeras årligen en stadsfestival, Köpingsfesten, under maj månad. I samband med stadsfestivalen arrangeras Barn- & Ungdomsfestivalen, tillägnad alla barn och ungdomar som lever och bor inom Köpings kommuns gränser.

Barn- & Ungdomsfestivalen är en alldeles egen plats för cirka 24% av kommunens befolkning (5700 personer) som är mellan 0-19 år, där de kan vara under festivaldagarna. Festivalen startades 2001 som en motreaktion och ett komplement till stadsfestivalen, som bara bestod av öltält och hade vuxna i fokus. Barn och ungdomar hade ingen plats som var deras och som tog tillvara deras intressen, vilket bidrog till att unga istället hamnade i tråkigheter och destruktiva beteenden. Sedan starten har barn- och ungdomsfestivalen växt både i omfång och i betydelse.

Festivalen är ett alkohol- och drogfritt arrangemang med syfte att sätta ungas behov, intressen och livsfrågor i centrum. Den är en trygg, trevlig och tillgänglig plats för unga och en insats för att förebygga berusning, brott och skadegörelse.

Evenemang från morgon till kväll
Barn- & Ungdomsfestivalen har arrangerats årligen sedan 2001 under sista helgen i maj vid Hökartorget i Köping. Huvudarrangörer är Svenska kyrkan och Kultur & Fritid Köpings Kommun. Förutom dessa tillkommer det en mängd medarrangörer, sponsorer, frivilliga vuxna och framför allt ungdomar som gör dessa båda dagar möjliga.

Festivalområdet är öppet från klockan 10-01 under både fredagen och lördagen. Inne på området finns bland annat en stor scen och ett caféområde där olika evenemang går av stapeln från morgon till sen kväll. Under festivalen uppträder flera lokala barn- och ungdomsartister samt ett antal kända artister. Andra programpunkter är dansfestival, barnfestival och diverse överraskningsjippon.

Inträde på Barn- & Ungdomsfestivalen är helt gratis. Festivalområdet är omgärdat av stängsel och bevakas av ordningsvakter samt vuxna nattvandrare på kvällstid för att förhindra bråk, fylla och annat destruktivt beteende.

Ett väletablerat inslag
2015 hade Barn- & ungdomsfestivalen över 7000 besökare och lockade även besökare från grannkommunerna. Festivalen har gett positiva resultat och bidragit till att antalet omhändertagna ungdomar och alkoholkonsumtionen bland unga minskat under festivalhelgen.

Numera är Barn- & Ungdomsfestivalen ett väletablerat inslag i Köpings stadsfestival. Uppskattad av både barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, polis och socialtjänst som en positiv och viktig insats.

Arrangörerna ser fram emot nästa års upplaga av festivalen.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad