Projekt 1134

Alkolås för trafiknykterhet – Solkraft

Solkraft har alkolås i alla fordon för att säkerställa att medarbetaren är nykter i trafiken.

Solkraft är samlingsnamnet på en av landets mest etablerade och största arbetsrehabiliterande verksamheter i kommunal regi. Med grundvärderingar om att alla människor ska ha rätt till arbete och gemenskap, skapar Solkraft meningsfulla arbetsuppgifter till personer som av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden. 

Hos Solkraft i Skellefteå kan man arbeta utifrån sina egna förutsättningar och förmågor, oavsett kön, ålder, nationalitet, religion eller social bakgrund. Syftet är bland annat att öka möjligheterna till en bättre livssituation, bryta utanförskap och isolering och öka anställningsbarheten. Solkraft har funnits i 30 år och omfattar idag drygt 300 medarbetare.

Alkolås för att öka nykterheten i trafiken

Många inom målgruppen, som kommer till Solkraft för att arbetsträna, har eller har haft kända missbruksproblem av alkohol. Solkraft har olika transportuppdrag att tillhandahålla för dem som har körkortstillstånd och vill prova chaufförsyrket.

Som arbetsgivare har Solkraft numera alkolås i alla fordon för att säkerställa att medarbetaren är nykter i trafiken. Alkolås förs in som standard i varje ny bil som upphandlas i Solkrafts verksamhet och återkommer varje gång ett fordon ska bytas ut.

Detta innebär att medarbetaren måste blåsa igång bilen innan körning. Resultatet blir att inga alkoholpåverkade från Solkraft vistas i trafiken och till följd förbyggs skador i trafiken.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad