Projekt 1227

Alkoholmätare för en säkrare Räddningstjänst i Skellefteå

För ökad trygghet, både på arbetsplatsen och i trafiken, utför Räddningstjänsten i Skellefteå regelbundna blåskontroller.

År 2008 införde Skellefteå kommun att alla kommunalt inköpta fordon skulle inneha alkohollås enligt den nya drogpolicy som togs fram. Utmaningen var dock att hitta ett arbetssätt som var anpassad till Räddningstjänstens verksamhet där kraven på snabba utryckningar är ett faktum.

Skellefteå Räddningstjänst omfattar både heltidsstationer och deltidsstationer. Sammanlagt har de cirka 40 fordon och närmare 205 anställda, både heltid och deltid. Enligt Räddningstjänstens rutiner och krav vid användning av fordon ska utryckningen vid larm ske på 90 sekunder på heltidsstationen. Motsvarande tid är 5 minuter på deltidsstationer.

Dåvarande alkoholmätare gjorde det omöjligt för räddningspersonalen att genomföra ett blåstest i samband med utryckningar. Lösningen blev stationära alkoholmätare.

Regelbundna blåskontroller
Vid de 10 heltidsstationerna gör samtliga anställda utandningsprov vid en fast stationerade alkometer vid arbetspassets start. Närmaste chef ansvarar för att kontrollera att utandningsproven utförts. Proven loggas och om personal vägrar att genomföra blåskontroll är det att betrakta som ett positivt prov. Vid misstanke om påverkan under pågående tjänstgöring ska arbetsledningen se till att att ytterligare alkoholkontroll genomförs.

Vid deltidsstationer gör de anställda utandningsprov via mobila alkometrar. Dessa genomförs slumpmässigt av insatsledare eller RCB (räddningschef i beredskap) vid övningstillfälle eller utryckning minst en gång per år och arbetsställe. Alla som närvarar vid tillfället ska genomgå kontroll och kontrollerna ska utföras på ett betryggande sätt för individen så den personliga integriteten inte kränks.

Rutiner för medarbetare som ska tjänstgöra
Medarbetaren identifierar sig med sin personliga id-bricka alternativt personlig kod vid ankomst till arbetspasset. Den stationära alkometern startar upp efter några sekunder och därefter utförs utandningsprovet. När medarbetaren har blåst i alkometern skapas en logg som dokumenteras via ett passersystem. Vid positivt resultat genomförs ytterligare ett utandningsprov efter munsköljning. Är detta negativt utförs ingen ytterligare åtgärd. Alkometerns gränsvärde för positivt utslag är minst 0,2 promille.

Positiva prover
Om alkometern visar positivt efter prov får RCB ett meddelande via sms och tar kontakt med tjänstgörande arbetsledare eller närmaste chef. Ett e-mail skickas till Räddningschefen. Vid positivt utslag på alkometer skall medarbetaren tillsammans med RCB genomföra utandningsprov ytterligare en gång i den mobila alkometer som visar promillehalten.

Visar det andra utandningsprovet under 0,2 promille görs bedömning av RCB som tar beslut om tjänstbarheten. Visar det andra utandningsprovet minst 0,2 promille tar RCB beslut att tjänstgöringen avbryts under den aktuella dagen/natten (med löneavdrag) samt ser till att personen tar sig hem på ett säkert sätt. Medarbetaren informeras då att hen kommer att kallas på ett möte under nästkommande dag, oavsett om detta är helgdag eller en ledig dag. Händelsen och promillehalten dokumenteras i Räddningstjänstens interna system och ett beslut tas kring medarbetaren tjänst.

Rutiner för medarbetare som ska tjänstgöra
För Skellefteå Räddningstjänst är alkoholmätarna en förebyggande insats och ett sätt att lyfta frågan, ansvarsfullt och seriöst. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv ville de ta större ansvar, sätta tydliga gränser och höja det redan mycket höga förtroendet för verksamheten som de har från samhället och medborgarna.

Skellefteå Räddningstjänst är en av få Räddningstjänster i Sverige som arbetar aktivt utifrån en alkohol- och drogpolicy på detta sätt. Deras förhoppning är att fler inspireras till att göra liknande insatser för en ökad trygghet på arbetsplatsen och i trafiken.