Projekt 1336

Alkoholfri valborgsresa till Liseberg blev ny tradition

Den alkohol- och drogfria valborgsresan till Liseberg blev en populär tradition för Kindas ungdomar och ledde dessutom till ett brett engagemang i kommunen.

När det var valborgsmässoafton i Kinda brukade många av ungdomarna samlas kring de arrangerade majbrasorna för att sedan fortsätta till privata fester där det ofta förekom alkohol. Till en början hade man från fritidsgården inga riktade aktiviteter under valborgsmässoafton, utan jobbade med uppsökande verksamhet med nattvandringar. Festandet eskalerade och man ville från fritidsgården sida hitta ett sätt att bryta ”traditionen” med, ofta stökiga, fester som hade skapats. Planen var att göra det genom att erbjuda en attraktiv alkohol- och drogfri aktivitet som ungdomarna inte ville missa.

Testar Lisebergsresa på valborg

Redan första gången man provade att åka till Liseberg på valborg, deltog ett hundratal ungdomar på resan. Platserna var begränsade och tog fort slut. Att det var möjligt att genomföra resan den gången var för att valborgsmässoafton inföll på en helg. När sedan valborg inföll på vanliga veckodagar var arrangemanget inte längre genomförbart. Man erbjöd ungdomarna andra alternativa aktiviteter vilka inte blev tillnärmelsevis lika populära som Lisebergsresan.

När sedan valborg år 2016 åter inföll på en helg, gjordes ett nytt försök att arrangera Lisebergsresan. Den här gången fick alla ungdomar, från sjuan till första ring, i kommunen åka med. Bussar bokades och bokades om tills det fanns plats för alla och intresset var stort. Sedan dess har en resa gjorts varje valborg och för varje år har antalet deltagare ökat. I år var det fjärde året i rad som fritidsgården i Kinda åkte med ungdomarna till Liseberg på valborg. Fem bussar avgick mot Liseberg med närmare 260, av Kindas totalt 400 ungdomar, ombord.

Syftet med resorna är att kunna erbjuda Kindas ungdomar en lockande alkohol- och drogfri aktivitet istället för de privata festerna som hade blivit tradition och därmed bidra till att skjuta upp alkoholdebuten.

Upplägget

Tanken är att alla som vill ska få följa med och för att så många som möjligt ska ha råd att åka försöker man hålla nere kostnaderna. För 250 kr får ungdomarna bussresa, entré, åkband och lunchkupong. Detta är mindre än hälften av vad det annars skulle kosta. Mellanskillnaden kan inte fritidsgårdens verksamhetsbudget bära själv varför det varje år görs förfrågningar till olika företag, föreningar och organisationer om sponsring. Hittills har intresset att bidra varit stort. Högstadieskolan och socialtjänsten har bidragit med personal som följt med på resan. Bildningsförvaltningen har lagt en studiedag för alla Kindas skolor på valborg för att resan ska vara möjlig att genomföra oavsett veckodag.

Lisebergsresan – en tradition

Numera är Lisebergsresan en populär tradition för Kindas ungdomar. Redan i början av höstterminerna börjar eleverna fråga när de kan anmäla sig till Liseberg. Resan har nu blivit den efterfrågade aktivitet som ungdomarna inte vill missa, precis som man hade hoppats, och den ger fler vinster.

– Förutom att denna aktivitet kan vara med och bidra till att skjuta upp ungas alkoholdebut ser vi vinster med relationsbyggande, integration på flera plan och att resan skapar ett brett engagemang i kommunen och öppnar upp för fortsatt samverkan på olika sätt, säger Märit Björk, som är Fritidsgårdschef i Kinda Kommun.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad