Projekt 1205

Alkoholfri Harry Potter-sittning för Umeås studenter

Harry Potter-sittningen stillade studenternas önskan om en alkoholfri miljö.

Fredagen den 4 april 2016 genomförde Umeå Medicinska Studentkår (UMS), Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK), Umeå studentkår (US) och Skogshögskolans studentkår (SHS) en alkoholfri tema sittning i Harry Potter-anda. Sittningens målgrupp var alla studenter, både svenska och internationella studenter, vid Umeå universitet (UMU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå.

Alkoholfria miljöer efterfrågades
Precis som på många andra lärosäten, är alkohol en del av studentlivet i Umeå. Resultat från en screening av alkoholvanor som Studenthälsan vid Umeå Universitet genomfört, visar att en stor andel studenter till viss del har riskabla alkoholvanor.

Dessutom finns kulturer och traditioner inom studentkårer som förstärker alkohol ibland som en självklar del inom studentlivet. Detta gör att studentlivet blir exkluderande för en stor andel studenter vilket inte är okej utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.

Behovet av en alkoholfri arena kommer framförallt från studenterna själva. I många år har det funnits en stark önskan om fler alkoholfria arenor/miljöer för studenter att mötas i. Initiativet med en alkoholfri temasittning var ett sätt att möta det efterfrågade behovet på.

Syftet med temasittningen var att jobba för ett mer inkluderande studentliv, genom att skapa arrangemang där fler studenter kan känna sig välkomna. Att även studentkåren/studentpuben kan vara en alkoholfri miljö och mötesplats för studenter. Många av de alkoholfria aktiviteter som anordnats av studentkårerna sker under dagtid eller tidig kväll. Det har därför funnits få aktiviteter som liknar sittningar och pubar, för de som inte önskar befinna sig i en alkoholmiljö.

Sittning med särskilt fokus
En temasittning kan bidra med att få bort fokus på alkohol och istället fokusera på själva temat och det roliga med den. På den så kallade Harrypotter-sittningen delades gästerna in i lag som uppkallades efter de olika husen vid Hogwarts internatskola ,utifrån J. K. Rowlings böcker om karaktären Harry Potter. Syftet var att tävla om Elevhemscupen.

Studentkårerna UMS och NTK tog initiativ, planerade och arrangerade tillsammans temasittningen. Sittningen ägde rum på Umeå medicinska studentkårs kårhus Villan, campus Umeå universitet. Studentkårsrepresentanterna lagade själva maten och planerade alla aktiviteter och tävlingar under sittningen.

Samtliga studentkårer vid universitetet sålde biljetter till sittningen. För att locka studenter till sittningen så skapades en affisch på svenska och engelska. Inbjudan gick även ut via ett Facebookevenemang som skapades för sittningen.

Slutsåld sittning
Resultatet av sittningen blev en succé då samtliga 75 platser slutsåldes. Det fanns flera studenter som aldrig hade varit på en sittning förut, men nu när den var alkoholfri och med ett lockande tema valde studenterna att komma.

Majoriteten av studenterna önskar att en temasittning kan bli ett återkommande inslag i studentkårernas/studentpubarnas utbud.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad