Projekt 1259

Alkobojen bidrar till tryggare badplatser

Trygg-Hansa lanserade Alkobojen för att göra sommarbaden säkrare, med mindre berusning och färre olyckor på svenska badplatser.

I Sverige drunknar mellan 100 och 140 personer varje år. Bad och sommar hör ihop. Men inte bad och alkohol, då varannan person som drunknar har alkohol i kroppen. Trots att många känner till riskerna med att bada berusad har närmare sex av tio svenskar någon eller flera gånger druckit alkohol innan de badat och närmare fyra av tio tycker det är okej att dricka alkohol i anslutning till bad.

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har jobbat med vattensäkerhetsfrågor i många år och har sedan mitten av 50-talet delat ut livbojar runt om i landet. Visionen är att inga människor ska drunkna i Sverige. De senaste åren har de mer tydligt fokuserat på problematiken kring alkohol och bad, exempelvis genom kampanjen ”Don´t drink and dive”. Under 2017 utvecklade de ett nytt initiativ på samma tema, för att öka säkerheten vid landets badplatser – Alkobojen.

– Det finns mycket mer att göra för att öka vattensäkerheten och genom kreativa lösningar kan vi nå fler med detta viktiga budskap – att alkohol och bad inte hör ihop. Idén till Alkobojen växte fram med anledning av detta i ett samarbete mellan Trygg-Hansa och Kommunikationsbyrån Prime, säger Alexandra Gahnström försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Livboj med promillekoll

Alkobojen är en låda som fästs på stolpen i anslutning till Trygg-Hansas ordinarie livbojar. Lådan innehåller två alkomätare, en för iPhone och en för Android. Alkomätaren kopplas till en app i mobilen. Genom att blåsa i mätaren på ca 2 cm avstånd kan man testa sin eventuella promillenivå. Där och då får man ett resultat som visar om man har alkohol i kroppen eller ej.

Syftet med Alkobojen är att uppmärksamma människor kring riskerna med att bada berusad och få personer som druckit alkohol att tänka till en extra gång innan de badar. Alkobojar finns placerade på 12 populära badplatser i landet som förknippas med fest och bad. Alkobojarna riggades upp veckan innan midsommar, då många tar sitt första dopp för året. På alla platser har kommunen kontaktats och godkänt att Alkobojarna sätts upp.

Över 650 alkoholmätningar

Alkobojen har tagits emot positivt av både journalister och privatpersoner. Genomslaget i media både på nationell och lokal nivå har varit stort och Alkobojen har tagits upp i print, radio, tv och på webben. På sociala medier har Trygg-Hansas reklamfilm för Alkobojarna visats mer än 75 000 gånger.

Under sommaren har alla badsugna som besökt platser där alkobojen funnits kunnat testa om de är badklara innan de hoppar i vattnet. Totalt gjordes 656 registrerade avläsningar runt om i Sverige. Mätningarna har visat att 37% av de som använt Alkobojen i sommar har varit alkoholpåverkade vid tillfället.

Alexandra Gahnström kommenterar resultaten.

– Det är glädjande att se att alkobojen använts aktivt och bidrar till en medvetenhet kring berusning vid badplatser. Vi hoppas att Alkobojen bidrar till att hindra många från att bada med alkohol i kroppen och att frågan diskuteras aktivt, så att människor hjälps åt för att hindra den som är berusad att ta ett dopp. Sen hoppas vi självklart att fler badplatser kan få en alkoboj!

Genom initiativet har Trygg-Hansa lyckats uppmärksamma frågan kring alkohol och bad. På sikt är förhoppningen att Alkobojen bidrar till att minska antalet drunkningsolyckor.