Projekt 1091

Akademien, Jönköpings Studentkår

I många studentaktiviteter konsumeras alkohol och ofta i stor omfattning. För att minska berusningsdrickandet valde Jönköpings studentkår att dela ut gratis läsk och vatten till alla besökare på studentkårens nattklubb. Från studentkårens sida uppfattar man satsningen som en succé och man såg tydligt att färre studenter blev riktigt berusade. Under mottagningsverksamheten i samband med terminsstart arbetade man på samma sätt med goda resultat.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad