Projekt 1318

Tack vare Blås Grönt och hög tillgänglighet till vatten blev Boden Alive en trygg festival för alla

Fina priser gjorde Blås Grönt till ett kul och attraktivt inslag för ungdomar under Boden Alive.

Projektgruppen för Boden Alive ville skapa en festival för alla. Här skulle barn, unga och vuxna känna sig välkomna och delta i festivalens möjligheter tillsammans. Tidigt i planeringen fanns tanken om att skapa förutsättningar till minskad fylla, i syfte att minska tråkigheter som kan uppstå till följd av alkohol på festivalområdet. Detta krävde noga planering för att inte förlora festämningen. En utmaning för arrangörerna då alkohol fanns att köpa för vuxna (över 18 år) inne på festivalområdet.

Nittonde juli 2019 var det dags för den första av tre festivaldagar. Festivalen genomfördes på två platser i centrala Boden, Kungsgatan och Kvarnängen.  Bodens kommun stod för finansieringen tillsammans med sponsorer och genom försäljning på området. Funktionärer från sex ideella föreningar ställde upp och stöttade med uppbyggnad av tält, servering, aktiviteter, städning, agerade toavakter, entrévakter, vägvisning, och som festivalvärldar. Som tack för hjälpen gick allt ekonomiskt överskott från festivalen direkt till föreningarnas verksamhet för barn och ungdomar.

Mat och dryck av god kvalitet fanns att köpa på plats, men i övrigt var festivalen gratis. Vatten var en självklar vara på området och fanns gratis att hämta i alla mattält. Något som utnyttjades och uppskattades enormt av besökare. Aktiviteter av stor variation fanns tillgängliga för besökarna. Allt ifrån beachvolley, streetbasket och skoter på vattnet, till Vildakidz, tivoli, kultur i form av uppvisningar, musikupplevelser, och talangtävling. Marknadsföring gjordes via tidningar, på Facebook, och på kommunens hemsida. Här var det tydligt att festivalen var drogfri, och att det var förbjudet att medföra alkohol till området, eller dela med sig av alkohol till minderåriga.

Trygghet – för alla!
I syfte att öka tryggheten på festivalområdet ingick nära samarbete med bl.a. Polis, Social- och Räddningstjänstn. För att skapa en nyktrare, tryggare och trevligare festival för ungdomar och deras föräldrar genomfördes ungdomssatsningen Blås Grönt i samarbete med Ung i Boden. Satsningen innebar att alla ungdomar mellan 13 t.o.m. 17 år som blåste i alkometer vid in- och utträde på festivalområdet var med i en utlottning av fina priser. Priserna skänktes av företag i Boden samt genom Ung i Boden, och bestod av bl.a. surfplattor och presentkort hos lokala butiker. Ett pris, kanske det bästa, var en iPad Pro 9,7 tum.

Hur gick Blås Grönt till?
Föräldrarna anmälde sina ungdomar i förväg för att blåsa i alkometer vid ankomst till festivalen, och när de lämnade festivalområdet. Tiderna då ungdomar kunde blåsa in och utvar förutbestämda, och ungdomarna var välinformerade om när och var de skulle befinna sig för att göra sitt ”blås”. För de ungdomar som inte var föranmälda kunde förälder eller vårdnadshavare anmäla sitt barn direkt på plats. Då blev ungdomen automatiskt med i utlottningen – inga problem.

Uppmuntra till samtal om alkohol mellan barn och föräldrar
Poängen med tävlingen var att fungera som en draghjälp och motivera fler ungdomar att vilja vara med i initiativet där gott beteende belönades. Eftersom föräldrar och vårdnadshavare anmälde barn till Blås Grönt i förväg, innan festivaldagen, fungerade detta även som en katalysator för samtal om alkohol mellan föräldrar och ungdomar i hemmet.

– Att prata om en tävling är ett enkelt sätt att komma in på vad tävlingens syfte är, säger Thomas Lindell projektledare för Boden Alive på Bodens kommun.

Resultatet
Boden Alive lockade ca 20.000 besökare 2018. Hela 40 ungdomar var med och blåste i alkometer för Blås Grönt. Reaktionerna på festivalen har varit positiv, främst från Polisen. Inga allvarliga incidenter inträffade och stämningen var glad och positiv på området från början till slut.

Eftersom 2018 var första året med Blås Grönt fanns osäkerhet om hur deltagarna skulle reagera. Men i efterhand är det tydligt att inslaget var uppskattat både av ungdomar och deras föräldrar. Deltagandet från ungdomar var över förväntan, och engagemanget hos deras föräldrar var otroligt högt och positivt. Med tanke på den begränsade marknadsföringen var projektgruppen mycket nöjd med utfallet av antalet ungdomar som ändå valde att vara med. Att marknadsföringen var begränsad var ett medvetet val för att kunna hantera antalet anmälningar, då resurserna var begränsade.

Vad händer nästa år?
I framtiden kommer marknadsföringen för festivalen öka, och Blås Grönt kommer få en självklar plats i eventet. Allt ska bli större och tydligare.

– Feedbacken vi fått var att göra det större och tydligare, mer marknadsföring och större tält. Något vi tagit på största allvar då vi i år, 2019, kommer ha ett eget tält, bara åt Blås Grönt. Vi kommer även ha liknande priser som 2018, men funderar på att samarbeta med den lokala biografen och på så vis ge alla anmälda en biobiljett var, säger Thomas Lindell.

Thomas tipsar!

– Annonsera tidigt på alla medier om Blås Grönt så ungdomarna får möjlighet att vara med.
– Säkerställ riktigt bra priser för att locka ungdomar, det fungerar som draghjälp.
– Sätt upp ett Blås Grönt tält för in och ut blås, skylta tydligt!
– Få tidningar och andra att hjälpa till att marknadsföra.
– Skaffa ett bra dataprogram som dessutom meddelar föräldrarna om att deras ungdomar blåst, gärna så de ser resultatet.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad