Projekt 1337

7:or blir stärkta i att göra kloka val

I Kristianstad satsar man stort på förebyggande arbete hos ungdomar där olika yrkesgrupper medverkar med målet att hjälpa ungdomarna att göra kloka val, exempelvis när det gäller alkohol och droger.

I högstadieåldern är ungdomarna mitt uppe i den period i livet då kompisarna och deras val blir allt viktigare. I Kristianstads kommun jobbar man aktivt med förebyggande insatser hos ungdomar. Ett konkret exempel är Säkerhetsdagarna där olika yrkesgrupper samarbetar för att hjälpa ungdomarna att göra kloka val i olika situationer, exempelvis när det gäller alkohol och droger.

Till årets Säkerhetsdagar, som även var tioårs-jubileum för insatsen, anlände flera busslaster med elever som går i sjuan till räddningstjänstens område. Totalt deltog 1 100 elever från samtliga cirka 15 högstadieskolor i Kristianstads kommun. Under några timmar fick ungdomarna gå runt till fyra olika stationer och träffa personal från polisen, räddningstjänsten, fältgruppen från socialtjänsten, ambulansen, Länsförsäkringaroch kommunens fritidsgårdar. Dagen avslutades med en brandövning på ett simulerat diskotek.

Stationer som berör
En av stationerna var ”Trafik och Alkohol” där eleverna fick höra om hur en rattfull person kört på en älskad bror som avled av sina skador. Diskussion och kunskap om alkohol, och dess förödande konsekvenser, blandades med praktiska övningar.

– Eleverna får testa ett par suddiga simglasögon och gå på en rak linje, vilket är nästintill omöjligt. Det ger ungdomarna insikt om hur synen och sinnena påverkas av alkohol och förståelse för varför man absolut inte under några omständigheter får, enligt lag, köra något fordon berusad, berättar Anna Nordin som är Drog- och brottsförebyggande samordnare i Kristianstad Kommun.

Stationen om trafiksäkerhet och alkohol bemannades av polisen, ambulanspersonal och medarbetare från Länsförsäkringarsom alla tre hanterar ärenden där alkoholen påverkat utgången av situationen.

– Det är inte meningen att förmana och skrämma, men samtidigt anser vi och de övriga arrangörerna att man behöver förmedla verkligheten, utan att linda in den, säger Anna Nordin.

En annan station var fältgruppens som berättade om hur de arbetar uppsökande, många gånger på kvällar och fester där inga andra vuxna syns till.

Innan eleverna återvände tillbaka till respektive skola avslutades deras besök med ett simulerat disco med DJ och i en mörk lokal. Plötsligt gick brandlarmet och alla skulle utrymma. Rökutveckling skedde och fast övningen gick lugnt till uppstod många tankar om hur det blir ”på riktigt” hos eleverna. Övningen gjordes i förebyggande syfte att förbereda alla ungdomar på att utrymma lugnt och alltid hålla koll på var nödutgångar finns när de framöver har åldern inne att besöka uteställen, konserter och discon.

– Det var bra för att man verkligen fick förstå det allvarliga, sa en tagen men nöjd elev efter dagens slut.

Kunskap och förståelse inför framtida val
Syftet med Säkerhetsdagarna är att ge ungdomarna kunskap och en större förståelse för vilka effekter alkohol och droger har och i vilka situationer man kan hamna när man har druckit alkohol eller tagit droger. Med den kunskapen i ryggen är förhoppningen att de ska kunna ta smarta beslut och göra kloka väl när det gäller bland annat alkohol och droger.

– Tanken är också att om något skulle hända, så kommer ungdomarna förhoppningsvis att känna sig trygga med fältare, polis och ambulanspersonal. Det är ju yrkesgrupper som de träffat på Säkerhetsdagarna, säger Anna Nordin.

Initiativet togs initialt av säkerhetsavdelningen i Kristianstads kommun som på senare tid samarbetar med Drog- och brottsförebyggande rådet. Kommunen och övriga aktörer satsar stort på Säkerhetsdagarna som har utvecklats efter ungdomarnas synpunkter (exempelvis drogliberala åsikter, sociala medier osv) för att vara uppdaterade i nutid.

De vuxna som tar emot eleverna märker att ungdomarna verkligen tar till sig information och vågar ställa frågor och som medföljande personal från någon av skolorna sa:

– Bra när man får höra verkliga berättelser, tror att eleverna tar till sig det på ett annat sätt.

Fem kriterier för att kunna IQ-certifiera ditt projekt

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

  • Ansök att bli certifierad