Starta ett initiativ

Vill du göra en insats där du bor? På den här sidan finns tips för att komma igång.

5 tips för att starta ett initiativ

Hämta inspiration från andra

I vår idébank med IQ-certifierade projekt finns många konkreta exempel på insatser som gjort skillnad lokalt. Du har säkert också personer omkring dig som kan dela med sig av erfarenheter och tips. Kom ihåg – en insats behöver inte vara stor för att vara bra och viktig.

Formulera insatsen tydligt – och våga avgränsa

Ju tydligare bild du har av vad du vill göra och varför, desto bättre kommer det sannolikt att bli. En utmaning är ofta att avgränsa insatser till en nivå som känns rimlig att genomföra. Några frågor att utgå ifrån:

  • Varför behövs insatsen?
    Vad kan insatsen bidra till eller lösa?
  • För vem är insatsen?
    Tänk exempelvis hellre ”Elever i årskurs 6 på X skola” än ”Unga i X stad”. Ju tydligare du har definierat målgruppen, desto troligare är det att insatsen fyller sitt rätta, uttänkta syfte.
  • Vilka är ni som ska genomföra insatsen?
    Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Och vem gör vad? Är det tydligt från början, blir arbetet både smidigare och roligare.

Engagera fler!

Att fler kan göra mer, stämmer nästan alltid. Och tillsammans med andra blir det oftast roligare. Vilka i din närhet har förståelse för målgruppen? Har någon möjlighet att bidra till eller sponsra insatsen på annat sätt?

Kom ihåg – målgruppen är experten

Vad behöver och uppskattar de du vill göra insatsen för? Det vet dem bäst själva. Fråga representanter ur målgruppen om vad de tror om insatsen. Eller, ännu bättre, involvera målgruppen i planeringen och genomförandet.

När har ni nått ert mål? 

Oavsett vad målet är, behöver det definieras för att kunna planera och utvärdera insatsen. Målet kan vara kvantitativt (t.ex. antal deltagare) eller kvalitativt (t.ex. positiva reaktioner). Sträcker sig insatsen över lång tid? Sätt delmål för att kunna stämma av och fira vad ni hittills åstadkommit!

 Har du redan genomfört en insats?

Berätta om den och inspirera andra till liknande initiativ! Läs mer och ansök om att bli ett IQ-certifierat projekt.

 Vanliga frågor

Jag har en idé - kan IQ sponsra den ekonomiskt?

Vi har tyvärr inte möjlighet att sponsra projekt ekonomiskt, men vi hjälper gärna till som bollplank eller med tips på vem du kan kontakta för hjälp där du bor. 

Vem ska jag vända mig till med frågor om initiativ och projekt där jag bor? 

I nästan alla kommuner finns en person som samordnar alkoholförebyggande insatser och som har koll på lokala behov, vad som görs idag och om vem som skulle kunna stötta den insats som du vill göra. Enklaste är att ringa till kommunens växel och be om kontakt till rätt person.

Ett tips är också att kontakta personer i det sammanhang du vill starta initiativet i - t.ex. skolan eller idrottsföreningen.

IQ har även åtta IQ-inspiratörer med uppdraget att finnas som stöd för dig som vill göra en insats lokalt. Här ser du vilken inspiratör som finns i din region.

Du är också alltid välkommen att kontakta oss på IQ för att bolla en idé eller få förslag på vem du kan kontakta där du bor. Mejla till info@iq.se.