Bli ett IQ-certifierat projekt

Varje dag görs fantastiska förebyggande insatser runt om i landet. För att uppmärksamma personerna bakom och inspirera fler till liknande initiativ, certifierar vi smarta insatser som vi kallar IQ-projekt!

Vad är ett IQ-projekt? 
Ett IQ-projekt är en konkret handling som förebygger eller minskar problem kopplat till alkohol – och som är inriktad på den egna verksamheten eller det egna närområdet.

Hur går det till?

Det är själva aktiviteten som genomförts som kan bli ett IQ-projekt, inte en verksamhet, produkt eller en tjänst.

Godkända IQ-projekt visas i vår idébank här på sajten och kan också  spridas på andra sätt, till exempel genom vårt nyhetsbrev. Alla projekt får också ett unikt diplom.

Vilka får vara med?

Nästan alla! Företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar. Stora som små. Vi gör ett enda undantag – de som marknadsför alkoholdrycker.

Ansök om att bli ett IQ-projekt här.

Kriterier för att bli ett IQ projekt:

  • Förebygger eller minskar alkoholproblem

  • Genomförd i Sverige

  • I första hand inriktad på egen verksamhet eller närområde

  • Konkret handling, inte enbart en information

  • Tydlig nog att berätta om och förstås av andra

Vanliga frågor

Varför certifierar IQ projekt?

IQ-projekt är ett sätt att lyfta och sprida goda exempel på smarta, alkoholförebyggande insatser. Samtidigt är det en möjlighet att uppmärksamma och stärka personer som är med och bidrar till minska alkoholrelaterade problem i samhället.

Kan vi ansöka om finansiering genom att bli ett IQ-projekt?

Vi beviljar inga ekonomiska medel till aktörer som ansöker om att bli IQ-projekt, men att insatsen uppmärksammas kan öka möjligheterna att få sponsring eller finansiering på annat sätt.

Kostar det något att bli ett IQ-projekt?

Att bli ett godkänt IQ-projekt kostar inget och kan öppna upp för att andra uppmärksammar insatsen som genomförts – något som i sig kan öka möjligheten att få finansiering. 

Kan vi använda IQs logga för att marknadsföra vårt projekt?

IQ-projekt kan tyvärr inte rätt att kommunicera IQs logga för att marknadsföra insatsen eller det egna varumärket.

Som ett IQ-projekt publiceras texten om er insats på IQs webbplats, www.iq.se, tillsammans med era kontaktuppgifter, för att inspirera andra som vill jobba förebyggande. Länka gärna till texten för att visa på eran certifiering.

Vår aktivitet har blivit ett IQ-projekt tidigare. Kan vi ansöka på nytt när vi nu arrangerar aktiviteten igen?

För att godkänna en insats som IQ-projekt igen, ska den skilja sig avsevärt från insatsen som redan certifierats. Kontakta hanna@iq.se eller din lokala IQ-inspiratör för att stämma av om insatsen kan bli ett nytt IQ-projekt.

Hur kommer jag i kontakt med en IQ-inspiratör?

IQ-inspiratörerna arbetar runt om i landet för uppmärksamma smarta, alkoholförebyggande insatser (IQ-projekt) och knyta samman regionala kontakter. Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till IQ-inspiratörerna här.