Vad kan man göra som förälder?

Med vissa tonåringar är det lätt att prata om allt, medan andra bara muttrar något ohörbart och stänger in sig på rummet. Alla föräldrar är ju inte heller lika. Men det finns ett tydligt samband oavsett hur man är - de barn som har en nära relation till sina föräldrar och som vet vad deras föräldrar väntar sig, klarar sig bäst.

Vad kan du som förälder göra?

Bygg upp en bra relation

Att skapa en bra relation handlar för en förälder eller annan vuxen i barnets närhet om att över tid bygga ett förtroende och att ta sig an relationen på ungdomarnas villkor. Men inte att försöka vara kompis – utan att ta sitt ansvar som förälder och vuxen. En tonåring lyssnar till en vuxen som kan något och vill berätta om det. Tonåringar behöver stöd genom den säkerhet och trygghet som vuxna kan förmedla och som de själva saknar. För råd och tips, besök tonårsparlören.se.

Bra att föräldrar sätter gränser – tycker unga

En undersökning som IQ gjorde våren 2019 visar att tonåringar vill ha närvarande och engagerade föräldrar dom tar tydligt ansvar när det gäller alkohol.

Det är tydligt att föräldrar inte ska dra sig för att prata med sin tonåring om alkohol. 9 av 10 ungdomar tycker att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om alkohol och hjälper till med anledningar att säga nej. Det kan vara ett viktigt stöd och hjälp för tonåringar för att kunna säga nej till alkohol, vilket inte är så lätt när man mest vill passa in och få vänner. Det visar också undersökningen, drygt hälften av ungdomarna uppger att främsta anledningen till att tonåringar under 18 år dricker alkohol är ”För att kompisarna gör det, för att passa in”.

88 procent av ungdomarna tycker att det är bra om föräldrar har tydliga regler kring hur de ser på alkohol och nästan 8 av 10 (77 procent) tycker att det är bra att föräldrarna sitter uppe och väntar på dem när de varit ute.

Källor

IQ, undersökning föräldrar och tonåringar 2020