Vad kan man göra som förälder?

Med vissa tonåringar är det lätt att prata om allt. Andra vrider på sig så fort en förälder vill ta upp något. Föräldrar är också olika. Men de barn som har en nära relation till sina föräldrar och vet vad föräldrarna förväntar sig, verkar klara sig bäst.

Alkohol i tonåren – vad kan man göra som förälder?

Även om föräldrar och andra vuxna i barnets närhet ibland kan känna sig maktlösa inför det här med alkohol, finns det mycket du kan göra. Som att visa att du bryr dig,  alltid finns där och gärna lyssnar. Och ibland är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller. 

Bygg upp en nära relation

En nära relation är inget man skaffar sig under en eftermiddag. Det handlar om att bygga upp ett förtroende över tid och att ta sig an relationen på barnets villkor.

Många upplever att deras tonåringar stänger dem ute ur sina liv, som om man inte längre behövs. Men så är det inte. Som förälder är du precis lika viktig som tidigare.

Prata om allt möjligt

Grunden i en nära relation är ofta att man har för vana att prata om olika saker, som hur skoldagen varit eller vad ditt barn tycker om något. Egentligen om vad som helst som visar att du är intresserad. Då brukar det också bli naturligare att prata om alkohol och andra ämnen som kan vara lite känsliga. 

För fakta och fler råd, besök tonårsparlören.se.

Bra att föräldrar pratar om alkohol – tycker unga

9 av 10 tonåringar tycker att det är bra att föräldrar pratar med sina barn om risker med alkohol. 40 procent säger att de pratat med mamma och 16 procent att de pratat med pappa.

Det visar en undersökning som IQ gjorde våren 2021, med ungdomar i åldern 14-17 år.

Källor

Tonårsparlören 2022
IQ, undersökning föräldrar och tonåringar 2021