Vad kan man göra som förälder?

Med vissa tonåringar är det lätt att prata om allt, medan andra bara muttrar något ohörbart och stänger in sig på rummet. Alla föräldrar är ju inte heller lika. Men det finns ett tydligt samband oavsett hur man är - de barn som har en nära relation till sina föräldrar och som vet vad deras föräldrar väntar sig, klarar sig bäst.

Vad kan du som förälder göra?

Bygg upp en bra relation

Att skapa en bra relation handlar för en förälder om att över tid bygga ett förtroende och att ta sig an relationen på ungdomarnas villkor. Men inte att försöka vara kompis – utan att ta sitt ansvar som förälder och vuxen. En tonåring lyssnar till en vuxen som kan något och vill berätta om det. Tonåringar behöver stöd genom den säkerhet och trygghet som vuxna kan förmedla och som de själva saknar. För råd och tips, besök tonårsparlören.se.

Bra att föräldrar sätter gränser – tycker unga

En undersökning som IQ gjorde våren 2013 visar att föräldrar och tonåringar är ganska överens om hur man ser på föräldrars roll och ansvar gentemot sina barn när det gäller alkohol.

Det är tydligt att föräldrar inte ska dra sig för att prata med sin tonåring om alkohol. Nästan åtta av 10 ungdomar tycker att det är bra när föräldrarna pratar om alkohol. Drygt sju av tio ungdomarna tycker att det är bra att föräldrarna sätter gränser och lika många tycker också att det är bra att föräldrar håller kontakt med sin tonåring under en utekväll, fest eller resa. Nästan alla föräldrar håller med.

Drygt hälften av tonåringarna som deltog i studien tycker att det är bra att föräldrarna sitter uppe och väntar på dem när de varit ute. Det höll 85 procent av föräldrarna med om.

Källa: IQ, undersökning föräldrar och tonåringar februari 2013