Åtta av tio vuxna svenskar dricker alkohol och de allra flesta gör det med måtta. Men ungefär 16 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har ett så kallat ”riskbruk” (1).

Inom vården brukar man tala om riskbruk, skadligt bruk och alkoholberoende.

Vad menas med ”riskbruk”?

Det finns inget riskfritt drickande. Ju mer alkohol du dricker, desto större risk utsätter du dig för. Ordet “riskbruk” används ändå ofta för att beskriva alkoholvanor som innebär en klart ökad risk för skador och andra problem i livet – fysiska, psykiska eller sociala. 

Är du frisk bedöms risken för skador av alkohol vara liten om du som är vuxen dricker färre än tio standardglas i veckan. Ett standardglas motsvarar 50 cl folköl, ett litet glas vin (10-15 cl) eller 4 cl sprit. Men, det är viktigt att komma ihåg att alkohol påverkar oss väldigt olika. 

Även hur vi dricker spelar roll. Att dricka sig berusad innebär alltid en risk i sig. En rekommendation är att aldrig dricka fler än fyra glas vid samma tillfälle. Vi behöver också låta kroppen återhämta sig och därför inte dricka för ofta.

Ibland ska man helt avstå alkohol, exempelvis under graviditet, på jobbet och i trafiken. Det gäller också för den som har vissa sjukdomar eller äter vissa mediciner (2). 

Större risker för äldre

Eftersom kroppen förändras med åldern påverkas äldre personer mer av alkohol och bör därför vara extra försiktiga. Med åldern minskar ofta kroppsvikten vilket gör att alkoholhalten i blodet blir högre trots att man inte dricker mer än tidigare. Förändringar av leverns funktion, medicinering och långsammare reaktioner kan också innebära större risk för alkoholrelaterade skador.

Vad som menas med ”äldre” är såklart en definitionsfråga. I sammanhang där det talas om risker med alkohol och stigande ålder, hänvisas ofta till personer över 65 år. För att minska riskerna för hälsan, rekommenderas äldre att inte dricka mer än ett standardglas per dag i genomsnitt och inte mer än två standardglas under en och samma dag. (3)

Skadligt bruk

Med skadligt bruk menas att du dricker så pass mycket och ofta att din hälsa drabbas och att du upplever andra negativa konsekvenser av alkohol. Det kan handla om att du ofta blir berusad, kommer för sent till jobbet på grund av bakfylla, kör rattfull eller att dina vänner drar sig för att umgås med dig på grund av dina alkoholvanor.

Alkoholberoende

Eftersom kroppen vänjer sig vid ett regelbundet intag av alkohol, riskerar man att utveckla ett beroende om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid. Idag beräknas runt 4 procent av den vuxna befolkningen vilket motsvarar ca 310 000 personer) i Sverige vara beroende av alkohol. Två tredjedelar av dem är män. Detta trots att det går fortare för en kvinna än en man att bli beroende av alkohol – ungefär hälften så lång tid, och ännu kortare för den som är ung (4).

Ärftlighet och livssituation spelar in

Det går inte att säga hur lång tid det tar eller hur mycket du behöver dricka för att utveckla ett skadligt bruk eller bli beroende av alkohol. Alla är olika känsliga. Vi vet att ärftliga faktorer spelar in, att vissa gener kan göra en mer sårbar för alkohol. Även miljö och livssituation påverkar. Vanor hos dem man ofta umgås med, stress, oro och ångest kan göra att man frestas att dricka mer.

Det kan vara svårt för någon som är beroende att sluta dricka på egen hand, men med professionell hjälp når man ofta goda resultat (5)


Källor


Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

Alkoholhjälpen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Här får du stöd av utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

Kontakt