Vardagsindex 2021

IQs Vardagsindex följer hur svenskarna ser på vardagsdrickande. I år syns den mest tillåtande attityden till att dricka på vardagar sedan undersökningen startade 2015.

Ladda ner rapporten (PDF)

Mer accepterat att dricka på vardagar
Vardagsindex är IQs årliga undersökning om svenskarnas attityd till att dricka på vardagar. Årets undersökning visar på den mest tillåtande attityden till vardagsdrickande sedan undersökningen startade 2015.

Foto: Andreas Ackerup

En pandemieffekt?
En möjlig förklaring till årets resultat är en pandemieffekt – att många längtar efter sociala sammanhang och att umgås med andra, vilket vi ofta gör runt alkohol. Samtidigt har gränserna mellan vardag och helg blivit mindre tydliga när vi spenderat mer tid hemma. 

Den mer positiva attityden till alkohol på vardagar motsvaras dock idag inte av en förändring i den faktiska konsumtionen.

Män är mer tillåtande än kvinnor
Män är generellt mer positiva till vardagsdrickande än kvinnor. Men skillnaderna mellan könen minskar. Över tid är det kvinnorna som stått för den största attitydförändringen och som alltså blir mer positiva.

Mer accepterat att dricka med vänner på stan
Den fråga i undersökningen där attityderna förändrats mest handlar om träffa vänner för ett glas vin/öl eller två ”på stan” en vardag. Andelen som tycker att det är rätt har ökat från 40 procent 2015 till 50 procent 2021. Här syns också en tydlig skillnad från förra året, då 44 procent ansåg att det är rätt.

80- och 90-talister mest tillåtande
Med undantag för mätningen 2017 är den yngsta åldersgruppen mest tillåtande till vardagsdrickande. Men i årets undersökning visar de allra yngsta, personer födda sent 90-tal och 00-talister, en mer återhållsam attityd än vad tidigare generationer haft i samma ålder.

En del av IQs Alkoholindex
Vardagsindex är en del av IQs undersökning Alkoholindex, som tar tempen på svenskarnas attityder till alkohol i olika situationer. Läs mer om Alkoholindex.

Om vardagsindex

IQs Vardagsindex är ett samlat mått på svenskarnas attityd till så kallat vardagsdrickande. Indexet skapas från svaren på fem frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika vardagssituationer. Vardagsindex mäts på en skala från 0 till 100. Ju högre indexvärde, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0.

Vardagsindex har tagits fram sedan 2015. Frågorna ställs till personer som är 16 år och äldre. Undersökningen genomförs av Novus på uppdrag av IQ. Årets resultat är baserat på 4 020 intervjuer under perioden 15 – 31 maj.