Attityden till alkohol i samhället

Sedan 2010 har vi på IQ undersökt svenskarnas attityder till alkohol, sammanfattade i rapporten Alkoholindex. I årets index syns en fortsatt utveckling mot en mer tillåtande attityd till alkohol.

Ladda ner rapporten (PDF)

Det här visar årets Alkoholindex

Årets Alkoholindex är det lägsta sedan mätningarna startade 2010, vilket betyder att attityden till alkohol och berusning är mer tillåtande än den har varit tidigare.

De unga går mot strömmen och blir mer återhållsamma. Den yngsta åldersgruppen (16–24 år) har ökat sitt indexvärde med 7,4 enheter sedan 2010.

Män har en mer tillåtande attityd till alkohol än kvinnor. Deras indexvärde 2018 är 57,1 jämfört med kvinnornas 65,8. Sedan 2010 har dock män blivit något mer återhållsamma, indexvärdet har stigit från 56,0 2010.  Kvinnorna har motsatt trend. 2010 var deras indexvärde 67,3, det har alltså minskat med 1,5 enheter.

Mer tillåtande attityd till vardagsdrickande

Sedan ett antal år tillbaka följer vi också svenskarnas attityder till vardagskonsumtion av alkohol genom Vardagsindex. Utvecklingen i Vardagsindex visar en mer tillåtande attityd till vardagsdrickande. Trenden syns både hos män och kvinnor. Det är framför allt de äldre som blivit mer tillåtande, medan trenden bland de yngsta är den motsatta. Åldersgruppen 25–34 år står för den mest tillåtande attityden.

Faktablad Alkoholindex 2018

Faktablad Alkoholindex på länsnivå

Informationsfilm om Alkoholindex 2018 (2 min)

Powerpoint-presentation Alkoholindex 2018

Om IQs Alkoholindex

IQs Alkoholindex är ett samlat mått på människors attityd till alkohol, med betoning på berusning. Indexet skapas från svaren på nio frågor om vad människor tycker är rätt eller fel när det gäller alkohol i olika situationer.

Frågorna ställs sedan 2010 en gång per år till personer 16 år och äldre. Ju högre index, desto mer återhållsam är attityden. Om alla svarade ”helt fel” på alla frågor skulle indexvärdet bli 100. Och om alla svarade ”helt rätt” skulle det bli 0. Undersökningen genomförs av Novus och resultatet 2018 är baserat på 4 240 intervjuer.