Alkoholvanor hos unga vuxna

Här hittar du våra undersökningar om hur unga vuxna ser på alkohol, vilken roll alkohol har i deras liv och om de normer som finns kring drickande.