Alkoholprofilen

Alkoholprofilen.se är Sveriges största självtest av alkoholvanor. Att göra testet och fundera över sitt resultat kan bli ett första steg mot en beteendeförändring och ett smartare förhållningssätt till alkohol.

Ladda ner rapporten (PDF)

– Styrkan med Alkoholprofilen är att den når många och framförallt unga som ofta drar sig för att söka traditionell vård. Ett test på nätet kan vara ett viktigt första steg. I strävan mot ett smartare förhållningssätt till alkohol har det visat sig att det räcker långt att börja reflektera över sitt drickande och vilka konsekvenser det kan få, säger Karin Hagman, vd för IQ.

Unga vuxna kopplar av vid en sjö

Sedan 2009 har mer än 1,2 miljoner test genomförts. Omkring fyra av fem (78 procent) klassas som seriösa test, det vill säga att de gjorts för att personen vill lära sig om sina alkoholvanor. 44 procent av dessa har genomförts av unga vuxna, 18-25 år. Efter tio år lanserar IQ nu en uppdaterad tjänst.

Även om Alkoholprofilens användare inte är ett representativt tvärsnitt av befolkningen är det relevant att titta närmare på resultaten från testerna.

Tre av fyra (76 procent) av unga vuxna som har använt självtestet Alkoholprofilen uppger att de har haft en minneslucka under det senaste året. Sju av tio (70 procent) rapporterar även att de har haft dåligt samvete eller skuldkänslor på grund av sitt drickande.

Ta del av resultatet (pdf)

Till Alkoholprofilen.se

Kan ett test på webben bidra till ett smartare drickande?

Om detta resonerar Sara Wallhed Finn, legitimerad psykolog och alkoholforskare. Till intervjun