Passivt drickande – andrahandsskador

Att passiv rökning är farligt vet vi alla. Men passivt drickande eller andrahandsskador pratas det inte lika mycket om. Trots att det är ett faktum att andra kan ta skada när någon dricker.

Även om inte ditt barn, partner eller vän själva riskerar att få alkohol i sig bara för att du dricker påverkas de på andra sätt. En nordisk studie visar att var fjärde person har upplevt någon sorts skada på grund av andras dryckesvanor. (1)

Barn till någon som miss- eller riskbrukar alkohol drabbas extra hårt. Att växa upp med en förälder som dricker för mycket har ofta stor påverkan på barnets trygghet och utveckling. Livet kantas många gånger av bråk, konflikter och lögner. (2) För barn kan alkoholproblem i familjen också innebära att inte får vara just barn utan behöva ta ansvar för sådant som en påverkad förälder inte klarar av. (3) Det ger också en ökad risk för att barnet själv ska få problem med alkohol i framtiden. (4)

Bara i Sverige växer cirka 320 000 barn upp i en familj där minst en förälder dricker för mycket (5), och cirka 4-5 procent av alla svenska barn har en förälder som behövt vård för sitt drickande. (6)

Vi måste alla hjälpas åt för att stötta de barn som far illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. På barndomutanbaksmälla.se finns råd om vad man kan göra.

Tar skada redan i magen

Om du har tänkt skaffa barn är det bästa att sluta dricka redan innan du blir gravid. Fostret kan påverkas under hela graviditeten. (7) Även om moderkakan har till uppgift att hindra skadliga ämnen från att nå fostret kan alkoholen passera den. Det ofödda barnet är mycket känsligare än en vuxen och när alkoholen påfrestar de små organen, framförallt hjärnan, kan det lätt bli skador. En bebis som utsatts för alkohol i magen kan få Fetalt alkoholsyndrom, en diagnos som innebär kognitiva problem, låg födelsevikt och specifika ansiktsdrag. Idag drabbas omkring tusen barn per år av skador kopplade till mammans alkoholkonsumtion. (8)

Våld i nära relationer

Även vuxna skadas när en eller båda i en relation dricker. Psykiska problem, såsom depression är vanligt, men också andra hälsoproblem. (9) Risken att utsätta sin partner för psykisk och fysisk våld ökar också med alkoholkonsumtionen, eftersom hjärnan påverkas och impulskontrollen blir sämre. (10) Den som utsätts för våld kan ha svårt att själv ta sig ur sin situation. Därför är det viktigt att du som misstänker något agerar.

Olyckor och våld

 Att slumpmässigt drabbas genom till exempel olyckor och våldsdåd, har en stark koppling till alkohol. I genomsnitt 15 000 personer kör till exempel rattfulla i trafiken varje dag (11) och av de olyckor med dödlig utgång som inträffar beräknas alkohol ligga bakom 30 procent. (12)

Många andra brott begås också under alkoholpåverkan. Misshandel är det brott som har tydligast samband med alkohol. Över 60 procent av gärningsmännen vid en misshandel uppger att de varit berusade när det hände. (13) Vid sexualbrott är motsvarade siffra 55 procent. (14)

Med tanke på allt vi idag vet om passivt drickande och hur det skadar är det viktigt att vi pratar om det – minst lika mycket som vi pratar om passiv rökning.

Källor

 1. Nordens välfärdscenter
 2. BRIS
 3. BRIS
 4. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)
 5. Folkhälsomyndigheten
 6. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)
 7. Systembolaget
 8. Systembolaget
 9. Systembolaget
 10. Systembolaget
 11. Trafikverket
 12. Folkhälsomyndigheten
 13. BRÅ
 14. BRÅ

Om du behöver mer stöd

 • Alkohollinjen

  Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Ring så får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

 • Alkoholhjälpen

  För dig som vill läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och rådgivare finns Alkoholhjälpen.

 • Riddargatan 1

  Du som är 18 år eller äldre och vill dricka mindre eller sluta helt med alkohol kan få hjälp hos Riddargatan 1. Du bokar tid via Vårdguidens e-tjänster eller via telefon.

 • BRIS

  För dig under 18 år finns Bris. Här kan du ringa, mejla eller chatta med en Bris-kurator, gratis och anonymt. Du kan också prata med andra ungdomar i forum.