Minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar

Allt färre skolelever dricker alkohol. Det visar CANS drogvane- undersökningar som görs varje år. Lyckligtvis har drickandet bland ungdomar gått ner de senaste åren, men det från en ganska hög nivå. Andelen elever som i årskurs 9 dricker är idag färre än hälften.

Den senaste undersökningen 2017 går i linje med tidigare resultat och är fortsatt historiskt låga nivåer, både i årskurs 9 och i gymnasiet år 2. 2017 års undersökning visar att 40 procent av niondeklassare druckit alkohol de senaste 12 månaderna, 37 procent av pojkarna och 43 procent av flickorna. Ungdomar i gymnasiet (år två) svarade att 74 procent druckit alkohol, i likhet med året innan.

Andelen som intensivkonsumerar alkohol minst en gång per månad har minskat. I 2017 års undersökning svarade knappt 8 procent i årskurs 9 att de intensivkonsumerade alkohol. Bland elever i gymnasiet (år två) är motsvarande andel ungefär 24,5 procent, vilket kan jämföras med 26 procent (år 2015) och knappt 35 procent (år 2012).

När det gäller i vilken ålder som ungdomar dricker sig berusade första gången har utvecklingen också gått åt rätt håll. Andelen elever i nian som varit berusade före 13 års ålder har gått ner från cirka 20 procent (år 2000) till ungefär 4 procent (år 2017).

*Källa: CAN, Skolelevers drogvanor.