Alkohol och hälsa

Är ett glas vin om dagen bra för hälsan? Att det är skadligt att dricka mycket är nog alla överens om. Samtidigt har du säkert sett någon rubriker om att ett glas vin om dagen kan vara bra för hälsan. Så vad gäller egentligen?

Foto: Eunice Lituanas /Unsplash

Det korta svaret är nej, ett glas vin om dagen är inte bra för hälsan.

Ny forskning ser inga positiva effekter

Studierna bakom rubriker där något glas vin sägs vara bra för hälsan, har ansett att små mängder alkohol kan ha en viss skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom och diabetes hos äldre personer. När dessa studier har granskats mer kritiskt under senare år har man inte kunnat se de positiva effekterna. Inte heller i ny forskning på området.

Alkohol har dessutom för många negativa hälsoeffekter för att kunna rekommenderas som förebyggande ”medicin”. Redan vid måttliga mängder alkohol ökar risken för många sjukdomar. Ju mindre du dricker, desto mindre risk (1).

Hör beroendeläkare Sven Andreasson berätta mer här. 

Källa

 1. Riddargatan 1

Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

 • Alkoholprofilen

  Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

 • Alkoholsnacket

  Är du orolig för någons alkoholvanor? Alkoholsnacket är en digital tjänst där du kan få tips och råd hur du tar samtalet.

 • Alkohollinjen

  Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Ring så får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

 • Alkoholhjälpen

  För dig som vill läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och rådgivare finns Alkoholhjälpen.