Ladda ner rapporten

Sverigest största självtest om alkohol

Sedan 2009 har mer än 1,2 miljoner test genomförts. Omkring fyra av fem (78 procent) klassas som seriösa test, det vill säga att de gjorts för att personen vill lära sig om sina alkoholvanor. 44 procent av dessa har genomförts av unga vuxna, 18-25 år.

Även om Alkoholprofilens användare inte är ett representativt tvärsnitt av befolkningen är det relevant att titta närmare på resultaten från testerna.

Tre av fyra (76 procent) av unga vuxna som har använt självtestet Alkoholprofilen uppger att de har haft en minneslucka under det senaste året. Sju av tio (70 procent) rapporterar även att de har haft dåligt samvete eller skuldkänslor på grund av sitt drickande.

ALKHOLPROFILEN

Här kan du få koll på dina alkoholvanor

Ta hjälp av alkoholsnacket

Kan ett test på webben bidra till ett smartare drickande?

Om detta resonerar Sara Wallhed Finn, legitimerad psykolog och alkoholforskare. Till intervjun.


Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

Alkoholprofilen

Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

Testa dina vanor

ALKOHOLSNACKET

Är du orolig för en annan vuxens alkoholvanor? Ta hjälp av IQs digitala tjänst Alkoholsnacket.

Till tjänsten

Alkoholhjälpen

För dig som vill läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och rådgivare finns Alkoholhjälpen.

Kontakt