Alkohol, sex och relationer

Att visa sina känslor för någon kan vara utelämnande och läskigt. Några glas i kroppen kan boosta självförtroendet och göra att du vågar mer. Men när det kommer till nya relationer och sex, kan alkohol vara förrädiskt.

För många är alkohol ett sätt att slappna av, våga ta kontakt och flirta. Kanske tycker du också att både du själv och andra är snyggare och mer attraktiva efter några glas.

Men alkohol kan också ställa till det när det handlar om att söka nya kontakter, flirta och ha sex. Eftersom omdömet försämras när vi dricker, kan vi fatta beslut som vi inte ser konsekvenserna av under berusningen.(1)

Lätt att misstolka signaler

När vi dricker misstolkar vi oftare signaler och har svårare att känna av både vad vi själva och andra vill, vilket gör att det du gjort under alkoholpåverkan kan kännas fel och jobbigt efteråt. Fler än var tredje ung kvinna och man har ångrat sex de haft när de druckit, och hela 88 procent tror att risken att utsätta någon för något de inte vill ökar om man druckit. (2)

Alkoholen påverkar dig också rent fysiskt under sex så att du kan få försämrad känsel och svårare att få stånd och orgasm.(3)

Sex och relationer ska alltid vara frivilligt och på lika villkor för alla inblandade. Så är det inte alltid idag. Därför är det viktigt att prata mer öppet om de här frågorna i olika sammanhang och att alltid tänka sig för när man dricker alkohol.

Tips för att få till ett bra ragg

Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU, berättar om varför det kan kännas lättare att ragga när man druckit alkohol och ger sina tre bästa tips för att få till ett bra ragg.

Vill du läsa mer?

I rapporten ”Röster om alkohol, sex och relationer” har vi fördjupat oss i sambandet mellan alkohol och sex när det gäller relationer, beteenden och risker.

Källor

  1. Beroendecentrum
  2. Rapport – Röster om alkohol, sex och relationer
  3. 1177