Så ser unga vuxna på alkohol och kön

Undersökningen med 1000 unga vuxna, som gjordes för rapporten, visar att normer kopplat till alkohol ser olika ut för män och kvinnor.

  • 60 procent upplever att det finns olika förväntningar på hur män och kvinnor ska dricka.
  • 70 procent tycker att det är manligt att dricka mycket och kunna hantera det.
  • 70 procent tror att kvinnor undviker att dricka och bli berusade för att hantera risker eller riskfyllda situationer.

Samtidigt som undersökningen visar att kvinnor undviker att dricka för att kunna hantera risker, finns en uppfattning om att den som dricker är fri och jämställd. Det skapar en krock mellan olika ideal.

Hur kan du förändra en norm?

  • Fundera. Fundera över ditt eget beteende när du dricker och hur det påverkas av dina och andras förväntningar.
  • Ifrågasätt. Ursäkta inte när andra beter sig illa runt alkohol. Säg ifrån.
  • Bry dig. Är du orolig för någons vanor? Visa att du bryr dig genom att prata med personen. Ta gärna hjälp av IQs tjänst Alkoholsnacket.

Rapporten: ”Alkohol och könsnormer”

”Alkohol och könsnormer – en konflikt mellan olika ideal” uppmärksammar sambandet mellan alkohol och könsnormer. Det är en fråga som vi tror påverkar alla människor. Men kanske särskilt unga vuxna.

Rapporten bygger på tidigare forskning, en ny undersökning med unga vuxna och intervjuer med experter på ämnet. Vi vill öka medvetenheten om de normer som finns kring alkohol och kön – och få fler att prata om dem.

Panelsamtal för mer fördjupning

I ett panelsamtal fick vi experternas perspektiv på frågan. Se samtalet nedan.

Alkohol som ursäkt

Redan vid små mängder alkohol påverkas omdömet, tankeförmågan och reaktionsförmågan. För många fungerar alkohol som ett socialt smörjmedel som kan underlätta kontakt med andra. Samtidigt svarar 73 procent att både män och kvinnor använder alkohol för att ursäkta dåligt beteende. 

Mer information

Tidigare rapport från IQ: Alkohol, sex och relationer (2019).

Hur skapar vi normförändring i vardagen? Få tips i Make Equals tipsbank