Alkohol och covid-19

Här reder vi ut hur alkoholkonsumtion påverkar dig, din kropp och risken att drabbas av covid-19.

När vi befinner oss i stressade och osäkra situationer eller när vi är uttråkade och isolerade i våra hem – kan ett extra glas vin eller öl kännas som ett bra sätt att hantera vår oro. (1, 2) Samtidigt vet vi att alkohol försvagar vår motståndskraft, vilket inte är bra när en pandemi pågår.

Man jobbar hemifrån i soffan.

Drygt 1 av 3 tror att andra dricker mer alkohol än vanligt på grund av coronakrisen – IQ/Novus 2020

Alkohol försvagar immunsystemet

Immunförsvaret skyddar oss från olika främmande ämnen, exempelvis bakterier och virus. De vita blodkropparna har en viktig roll i vårt immunsystem. De kan känna igen och angripa främmande ämnen, äta upp skadad vävnad och signalera till andra delar av immunförsvaret om det behövs hjälp. (5) Studier visar att alkohol påverkar vårt immunsystem negativt. Exempelvis minskar antalet vita blodkroppar som är viktiga vid bekämpning av virus. (6) När immunsystemet försvagas minskar förmågan att bekämpa infektioner som exempelvis covid-19. (7)

I motsats till dessa vetenskapliga data florerar rykten som säger att man kan skydda sig mot corona genom att dricka alkohol, på samma sätt som att handsprit hindrar smittspridning. Det är direkt felaktigt. Alkohol varken skyddar eller behandlar covid-19 på något sätt. (7)

Så påverkar alkohol din kropp

Den omedelbara effekten av alkohol kopplas ofta till välbefinnande. Man slappnar av och känner sig väl till mods, får bättre självförtroende och hämningarna släpper. (3) Men samtidigt är alkohol skadligt för hälsan och då särskilt vid intag ofta och/eller i stora mängder. (3, 4)

Så påverkar alkohol

 • Redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. (3)
 • Sömnens kvalitet försämras och djupsömnen påverkas. (3)
 • Depression är 2–4 gånger vanligare hos personer som konsumerar mycket eller är beroende av alkohol, än hos personer som dricker måttligt. (8)
 • I Sverige har man skattat att 385 000 barn har minst en förälder som dricker för mycket alkohol, det är 20 procent av alla barn. (9)
 • Alkohol ökar benägenheten till våld. I 60 procent av fallen med misshandel har gärningspersonen varit påverkad av alkohol och vid sexualbrott är 55 procent av gärningspersonerna alkohol- eller drogpåverkade. (9)
 • Sexlusten kan öka, samtidigt som den sexuella förmågan kan minska och ge impotens. (3)
 • Fertiliteten minskar vid hög konsumtion (3)
 • Prestationsförmågan minskar och vid träning ökar skaderisken. Om du har festat dagen innan – välj hellre en enklare träningsform såsom löpning än lagbollsport eller styrketräning. Då undviker du skador. Hård träning bör undvikas ett helt dygn efter man druckit alkohol motsvarande 2–3 glas vin eller mer. (3)

Källor

 1. Alcohol Change UK
 2. Accent
 3. IQ
 4. IQ
 5. 1177 – Vårdguiden
 6. Accent
 7. WHO
 8. Systembolaget
 9. IQ

Vill du testa dina alkoholvanor eller få tips och stöd?

 • Alkoholprofilen

  Alkoholprofilen är ett självtest där du kan få koll på dina alkoholvanor.

 • Alkoholsnacket

  Är du orolig för någons alkoholvanor? Alkoholsnacket är en digital tjänst där du kan få tips och råd hur du tar samtalet.

 • Alkohollinjen

  Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Ring så får du prata med utbildade rådgivare, helt gratis och anonymt.

 • Alkoholhjälpen

  För dig som vill läsa och diskutera frågor kring förändrade alkoholvanor med andra användare och rådgivare finns Alkoholhjälpen.