Alkohol och cancer

Att alkohol och cancer hänger ihop har vetenskapen vetat länge, ändå är det få svenskar som känner till sambandet.

Efter rökning är alkohol med stor sannolikhet den största riskfaktorn för cancer i höginkomstländer. (1) Tittar man på statistik är siffrorna oroväckande. Varje år drabbas hela 3 800 personer runt om i Sverige av alkoholrelaterad cancer, och av dem avlider cirka 600 personer. (2)

Den största riskgruppen är män. Ungefär 10 procent av alla cancerfall hos män beror på alkohol, medan motsvarande siffra för kvinnor är runt 3 procent. (3) För högkonsumenter av alkohol, alltså personer som har ett riskbruk eller utvecklade alkoholproblem, som risken är störst. Men det finns faktiskt inte någon nedre riskgräns och att även personer med lågt alkoholintag kan drabbas. (4) Faktum är att bakom närmare 30 procent av all alkoholrelaterad cancer i Sverige ligger en måttlig eller till och med låg alkoholkonsumtion. (5)

Många av våra vanligaste cancerformer har koppling till alkohol. Det finns åtminstone åtta olika former av cancer som man med säkerhet vet har det, däribland tjocktarm-, ändtarm-, och bröstcancer – men utöver dessa finns även stark misstanke om samband mellan alkohol och ytterligare sex cancerformer. (6)

Vilken typ av alkoholhaltiga drycker du dricker har inte någon betydelse, utan det är själva alkoholen – och mängden – som är avgörande. Däremot vet man idag inte om det är mer riskfyllt att dricka ofta och lite än sällan och mycket. Så bäst är helt enkelt att dricka sällan och lite.

Trots att kunskapen om att alkohol och cancer har ett starkt samband har funnits länge är det få svenskar som känner till det. Kommer det göra någon skillnad för dig, nu när du vet?

Läs mer om varför alkohol ökar risken för cancer och vilka cancerformer det gäller på Cancerfonden.se.

Källor

  1. Systembolaget
  2. Cancerfonden
  3. Cancerfonden
  4. Cancerfonden
  5. Svenska läkaresällskapet
  6. Systembolaget