Alkohol i arbetslivet

Arbetslivet är en viktig plats för att förebygga problem med alkohol och andra droger - och som arbetsgivaren har man ett ansvar för att göra det. Många både offentliga och privata arbetsplatser har idag program för att förebygga och bättre kunna hantera alkoholproblem hos personal.

Alkoholens risker på arbetet

Alkohol kan leda till många problem på jobbet. Det handlar om sämre hälsa och ökad frånvaro bland anställda, men också om större risker för olyckor och arbetsrelaterade skador. Tillsammans kan dessa risker leda till både sämre arbetsmiljö och större kostnader för samhället, arbetsgivaren som den enskilde arbetstagaren. (1)

Arbetsgivarens skyldighet

Arbetsmiljölagen (AML) ger arbetsgivaren ett stort ansvar i att se till att arbetsmiljön är trygg och säker.  Arbetsmiljöverkets författningssamling poängterar också att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Arbetsgivaren är alltså enligt lag ansvarig för att aktivt arbeta för att förebygga problem med alkohol och narkotika. En tydlig och nedskriven alkohol- och narkotikapolicy är viktig för att arbetsgivaren och de fackliga organisationerna ska visa vad som gäller på arbetsplatsen.

Nykter på jobbet – en hederssak?

2016 tog vi på IQ fram rapporten ”Nykter på jobbet – en hederssak?” som  handlar om handlar om alkoholkultur, ansvar och ledarskap. Läs rapporten här. 

Källor

  1.  Alna.se