2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.

I början av 2016 lanserades satsningen Fotboll utan Fylla där IQ och STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby arbetar för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotbollsmatcher.

– Vi har uppnått fantastiska resultat inom ramen för Fotboll utan Fylla vilket är oerhört glädjande. Nu står vi inför en ny säsong av allsvenskan och vi jobbar vidare för att ytterligare minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll. Jag är helt övertygad om att färre kraftigt berusade personer på fotboll bidrar till ännu bättre stämning och att fler personer vill gå på fotboll, säger Karin Hagman, vd på IQ.

STAD och IQ har tillsammans med AIK, Djurgården och Hammarby ett nära samarbete med bland annat Polisen, Stockholm Live (som driver Friends Arena och Tele2 Arena) och restauratörerna på respektive arena, Operakällaren och Levy restaurants. Sedan projektet startade har, i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher, följande resultat uppnåtts:

  • andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent
  • andelen kraftigt berusade personer som nekats inträde på arenorna har ökat med 154 procent
  • andelen kraftigt berusade personer som nekats att köpa alkohol inne på arenorna har ökat med 78 procent

– Det är naturligtvis roligt att så många tycker att det arbete vi Stockholmsklubbar bedriver för att minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll är viktigt. Jag hoppas och tror att ännu fler människor går på fotboll i Stockholm i år och med egna ögon ser att den kraftiga fyllan minskat, upplever den fantastiska stämningen och tittar på riktigt bra fotboll, säger Henrik Berggren, vd på Djurgården Fotboll.

Korv och kaffe i topp, starksprit och vin i botten – detta vill vi äta och dricka på fotboll
I undersökningen som Novus genomförde på uppdrag av IQ ställdes även frågan vilken typ av förtäring som är viktigast att det går att köpa i samband med fotboll. På första plats bland de som kan tänka sig att gå på fotboll kom korv med 47 procent, följt av kaffe med 44 procent och på tredje plats kom läsk med 21 procent. Starköl ansåg 20 procent var viktigast, motsvarande siffra för folköl var 9 procent. I botten låg starksprit och vin som vardera fick en procent.

– Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att förändra synen på alkohol i samband med fotboll och minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll i Stockholm. Det finns fortfarande saker som kan bli bättre men vi har en metod och ett arbetssätt som fungerar så jag är säker på att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

Faktablad för ytterligare resultat från undersökningen
Faktablad kring blåsstudien.
Faktablad kring skådespelarstudien. 

Här kan du läs mer om Fotboll utan Fylla.

För ytterligare information:
Karin Hagman, vd IQ telefon 073-392 61 06 alt mail.
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt mail.
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt mail.

* Novus, genomförde på uppdrag av IQ, en undersökning bland 1074 personer mellan 18-79 år boende i Stockholm, Göteborg och Malmö via en slumpvis rekryterad webbenkät under perioden 15-20 mars 2018. I Stockholm deltog 613 personer, i Göteborg deltog 270 personer och i Malmö deltog 191 personer.


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.