2016.05.11

Så ska AIK, Djurgården och Hammarby ta krafttag mot fyllan på fotboll

I en studie där skådespelare agerat kraftigt berusade och sedan försökt komma in på arenorna i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelade allsvensk fotboll blev endast 13 procent nekade inträde. I samma studie nekades 68 procent av de ”kraftigt berusade” skådespelarna att köpa alkohol på krogarna utanför arenorna och 32 procent nekades att köpa alkohol inne på arenorna. Nu presenterar AIK, Djurgården och Hammarby, tillsammans med IQ och STAD, en rad åtgärder för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher.

Skådespelarstudien genomfördes av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) och är en del av arbetet inom ramen för satsningen Fotboll utan Fylla, ett samarbete mellan IQ, STAD och de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. Samarbetet syftar till att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse och trygga och säkra arrangemang genom att jobba med frågor som berör alkoholens roll före, under och efter allsvenska fotbollsmatcher.

- STAD har under lång tid, och med goda resultat, arbetat med att förändra attityden och öka kunskapen kring alkohol och alkoholservering på krogarna i Stockholm. Jag är övertygad om att vi tillsammans med övriga inblandade parter i Fotboll utan Fylla kan åstadkomma stora och positiva förändringar även på fotbollsarenor, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

I skådespelarstudien deltog åtta skådespelare som spelade kraftigt berusade. De genomförde 109 försök att köpa alkohol (1 öl) på krogarna utanför Tele2 Arena och Friends Arena och 176 försök att köpa alkohol (1 öl) i kiosker och barer inne på Tele2 Arena och Friends Arena. Skådespelarna genomförde även 70 försök att komma in på Tele2 Arena och Friends Arena. Skådespelarstudien genomfördes under perioden augusti-oktober 2015 vid totalt sex allsvenska fotbollsmatcher där AIK, Djurgården och Hammarby spelade.

- Resultat från studien visar att det uppenbarligen finns problem kopplade till alkohol och alkoholservering i samband med fotboll. Nu tar vi på IQ tillsammans med STAD, AIK, Djurgården, Hammarby och övriga inblandade krafttag för att förbättra detta, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

- Jag vet att både AIK och Djurgården håller med mig om att det är oacceptabelt att så pass många kraftigt berusade personer både fick komma in och köpa alkohol inne på arenorna i samband med våra respektive matcher. Detta är något som vi måste förändra och jag är övertygad om att vi tillsammans med övriga inblandade parter kommer att lyckas, säger Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

Bland de åtgärder som nu genomförs inom ramen för Fotboll utan Fylla finns:

- Anpassad utbildning i Ansvarsfull alkoholservering till krogpersonal utanför respektive arena samt till serveringsansvarig inne på respektive arena.
- Utbildning för entrépersonal från både arrangören och arenabolaget.
- Utbildning för serveringspersonal inne på respektive arena.
- Se över och arbeta med alkoholpolicy och till policyn kopplad handlingsplan.
- Klargörande av förväntningar på de olika aktörerna som är inblandade i samband med matcher. Vad förväntas av respektive aktör före, under och efter match?
- Förändra attityden till alkohol i samband med fotboll genom informationsinsatser och opinionsbildning.

Se även faktablad för ytterligare resultat och information kring skådespelarstudien

För ytterligare information:
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se 
Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt juan-pablo@iq.se
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.se
Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll, telefon 0702-56 64 44 alt henrik.kindlund@hammarbyfotboll.se


IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på stad.org.


2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.
2017.09.26

IQ lanserar Bottler – en festbot för studenter

Idag är det premiär för IQs Bottler, en festbot som ska få studenter vid universitet och högskolor att fundera över sin alkoholkonsumtion och coacha dem till ett smartare och roligare festande. Bottler guidar studenter före, under och efter festen genom tips, frågor och påminnelser via Facebook Messenger.
2017.08.21

Så ofta drack vi alkohol under semestern

Enligt en ny Sifo-undersökning som IQ genomfört uppger nästan 4 av 10 (37 procent) att de drack alkohol 3-4 gånger i veckan eller oftare under semestern.
2017.06.21

Semester – då dricker vi mer och oftare

Över hälften (52 procent) av de boende i Sverige uppger att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (51 procent) svarar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av IQ.
2017.06.19

Många föräldrar oroliga inför sommarens festivaler

I en undersökning som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat genomföra bland 2927 föräldrar med barn mellan 13-17 år uppger drygt 8 av 10 (82 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med festivaler. Drygt var tredje (36 procent) uppger även att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med festivaler.
2017.06.07

Skolavslutning oroar tonårsföräldrar

Drygt 8 av 10 (84 procent) tonårsföräldrar tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen och 4 av 10 är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med skolavslutningen. 6 av 10 tror även att deras tonårsbarn kommer att dricka sig berusad innan 18-års ålder.
2017.05.28

Tre av fyra studenter riskkonsumerar alkohol

Alkoholkonsumtionen och berusningsnivån bland studenter som besöker fester vid svenska universitet och högskolor är hög. Hela 74 procent av studenterna har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala skador. Det visar en ny rapport från IQ som presenteras idag.
2017.05.08

Stark alkoholkultur i studentlivet visar ny undersökning från IQ

Nästan 6 av 10 studenter anser att det finns traditioner inom studentlivet där det är självklart att man ska dricka alkohol. Drygt var fjärde svarande uppger även att de tror att det är svårare att passa in på deras universitet/högskola om man inte dricker alkohol. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av IQ, bland 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige.
2017.04.27

Många föräldrar runt om i Sverige oroliga inför Valborg

Drygt var tredje förälder (35 procent) uppger att de är oroliga att deras tonårsbarn ska dricka alkohol i samband med Valborg. I Kalmar län var motsvarande siffra 44 procent (högst) och i Norrbottens län var siffran 23 procent (lägst). Knappt åtta av tio (79 procent) svarar även att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol, men bara nio procent tror att det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol. Det visar en undersökning bland 2 927 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år som IQ låtit undersökningsföretaget Norstat göra.
2017.03.30

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.