2016.05.11

Så ska AIK, Djurgården och Hammarby ta krafttag mot fyllan på fotboll

I en studie där skådespelare agerat kraftigt berusade och sedan försökt komma in på arenorna i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelade allsvensk fotboll blev endast 13 procent nekade inträde. I samma studie nekades 68 procent av de ”kraftigt berusade” skådespelarna att köpa alkohol på krogarna utanför arenorna och 32 procent nekades att köpa alkohol inne på arenorna. Nu presenterar AIK, Djurgården och Hammarby, tillsammans med IQ och STAD, en rad åtgärder för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher.

Skådespelarstudien genomfördes av STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) och är en del av arbetet inom ramen för satsningen Fotboll utan Fylla, ett samarbete mellan IQ, STAD och de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. Samarbetet syftar till att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse och trygga och säkra arrangemang genom att jobba med frågor som berör alkoholens roll före, under och efter allsvenska fotbollsmatcher.

- STAD har under lång tid, och med goda resultat, arbetat med att förändra attityden och öka kunskapen kring alkohol och alkoholservering på krogarna i Stockholm. Jag är övertygad om att vi tillsammans med övriga inblandade parter i Fotboll utan Fylla kan åstadkomma stora och positiva förändringar även på fotbollsarenor, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

I skådespelarstudien deltog åtta skådespelare som spelade kraftigt berusade. De genomförde 109 försök att köpa alkohol (1 öl) på krogarna utanför Tele2 Arena och Friends Arena och 176 försök att köpa alkohol (1 öl) i kiosker och barer inne på Tele2 Arena och Friends Arena. Skådespelarna genomförde även 70 försök att komma in på Tele2 Arena och Friends Arena. Skådespelarstudien genomfördes under perioden augusti-oktober 2015 vid totalt sex allsvenska fotbollsmatcher där AIK, Djurgården och Hammarby spelade.

- Resultat från studien visar att det uppenbarligen finns problem kopplade till alkohol och alkoholservering i samband med fotboll. Nu tar vi på IQ tillsammans med STAD, AIK, Djurgården, Hammarby och övriga inblandade krafttag för att förbättra detta, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

- Jag vet att både AIK och Djurgården håller med mig om att det är oacceptabelt att så pass många kraftigt berusade personer både fick komma in och köpa alkohol inne på arenorna i samband med våra respektive matcher. Detta är något som vi måste förändra och jag är övertygad om att vi tillsammans med övriga inblandade parter kommer att lyckas, säger Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

Bland de åtgärder som nu genomförs inom ramen för Fotboll utan Fylla finns:

- Anpassad utbildning i Ansvarsfull alkoholservering till krogpersonal utanför respektive arena samt till serveringsansvarig inne på respektive arena.
- Utbildning för entrépersonal från både arrangören och arenabolaget.
- Utbildning för serveringspersonal inne på respektive arena.
- Se över och arbeta med alkoholpolicy och till policyn kopplad handlingsplan.
- Klargörande av förväntningar på de olika aktörerna som är inblandade i samband med matcher. Vad förväntas av respektive aktör före, under och efter match?
- Förändra attityden till alkohol i samband med fotboll genom informationsinsatser och opinionsbildning.

Se även faktablad för ytterligare resultat och information kring skådespelarstudien

För ytterligare information:
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se 
Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt juan-pablo@iq.se
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.se
Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll, telefon 0702-56 64 44 alt henrik.kindlund@hammarbyfotboll.se


IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på stad.org.


2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.