2016.04.13

Var tionde besökare på AIK, Djurgården och Hammarbys hemmamatcher är kraftigt berusad

Hälften av alla testade personer hade druckit alkohol och tio procent av samtliga testade hade över en promille. Det är några av resultaten från den blåsstudie som STAD genomfört bland 3287 besökare på Tele2 Arena och Friends Arena i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska matcher under fotbollssäsongen 2015.

Nu lanserar IQ och STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby satsningen Fotboll utan Fylla. Fotboll utan Fylla syftar till att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att jobba med frågor som berör alkoholens roll före, under och efter allsvenska fotbollsmatcher.

- Att det konsumeras alkohol i samband med allsvenska fotbollsmatcher är ingen hemlighet. Men nu vet vi för första gången hur det verkligen ser ut. Resultatet från vår blåsstudie ger oss en väldigt bra plattform att utgå ifrån i det fortsatta arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla. Tillsammans vill vi skapa ett långsiktigt och samordnat alkoholförebyggande arbete i samband med fotboll, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

I blåsstudien, som är en av de största som någonsin genomförts bland fotbollsbesökare, framkommer även att den genomsnittliga promillehalten bland de besökare som druckit alkohol var 0,63. Blåsstudien har genomförts i samband med åtta olika matcher på Tele2 Arena och Friends Arena. Vid varje tillfälle har promillenivån mäts bland besökare på sex olika områden på respektive arena, inklusive hemmaklack, bortaklack och familjeläktare.

- Att gå på fotboll är för många stockholmare en väldigt positiv upplevelse och AIK, Djurgården och Hammarby har jobbat hårt med att skapa bra stämning och trygga arrangemang. Men vi ser också att det finns en hel del personer som druckit ganska mycket alkohol i samband med fotboll. Jag är övertygad om att en förändrad attityd till alkohol i samband med fotboll och färre kraftigt berusade personer på läktaren kommer resultera i en ännu bättre fotbollsupplevelse för fler besökare, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Fotboll utan Fylla kommer inledningsvis att pågå i tre år och i första skedet är arbetet koncentrerat till de tre allsvenska fotbollsklubbarna i Stockholm men ambitionen är att lärdomarna från projektet, på sikt, även ska kunna användas av andra idrottsföreningar och arenor runt om i landet.

- Att 10 procent av de testade besökarna har över 1 promille är inte acceptabelt och innebär inte bara en säkerhetsrisk utan påverkar troligtvis upplevelsen av våra matcher negativt för en hel del besökare. Här har vi inom AIK, tillsammans med övriga partners i Fotboll utan Fylla, ett arbete att göra för att minska den siffran och skapa en miljö runt våra matcher som är positiv för alla närvarande, säger Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll.

- Jag är glad att vi nu, tack vare den genomförda blåsstudien, faktiskt vet hur det ser ut när det gäller alkohol på våra matcher. Fotboll utan Fylla handlar inte om att torrlägga våra matcher utan att minska andelen kraftigt berusade personer, öka tryggheten och skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse för våra besökare, säger Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll.

- Att skapa en ännu bättre stämning på våra matcher och en så positiv fotbollsupplevelse som möjligt för så många som möjligt går hand i hand med att minska andelen kraftigt berusade personer. Jag ser fram emot att jobba med AIK, Djurgården, STAD och IQ i satsningen Fotboll utan Fylla och förändra synen på alkohol och alkoholkonsumtion i samband med fotboll, säger Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

Se faktablad för ytterligare resultat och information kring blåsstudien

För ytterligare information:
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se 
Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt juan-pablo@iq.se
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.se
Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll, telefon 0702-56 64 44 alt henrik.kindlund@hammarbyfotboll.se


IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på stad.org.


2018.06.19

Semester – då dricker vi mer och oftare

I en Sifo-undersökning* som IQ genomfört svarar 6 av 10 svenskar att de dricker alkohol oftare under semestern jämfört med övriga tider på året. Nästan lika många (58 procent) uppger även att de dricker mer alkohol under semestern jämfört med övriga tider på året.
2018.06.12

IQ polisanmäler spritkonton på Instagram

För barn och unga som vet vad de ska söka efter har det under lång tid varit enkelt att få tag i starksprit via sociala medier som exempelvis Instagram. IQ har hittat ett hundratal olika konton som erbjuder alkohol till försäljning dygnet runt. För att få dessa konton att försvinna och minska risken att barn och unga råkar illa ut på grund av alkohol har IQ polisanmält ett antal av dessa konton för brott mot alkohollagen.
2018.06.05

Många föräldrar oroliga inför skolavslutningen

I en undersökning* som IQ genomfört bland 3358 tonårsföräldrar uppger 85 procent att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Denna bild bekräftas i en undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14 och 17 år där knappt 2 av 3 (65 procent) uppger att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen.
2018.05.17

Ny undersökning från IQ – Så påverkas vi av andras drickande

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger var tredje person i Sverige att de avstått från att delta i sociala sammanhang för att de tror att andra människors alkoholkonsumtion i samband med dessa kan påverka dem negativt. I undersökningen framkommer även att mer än hälften av alla kvinnor (53 procent) blivit sexuellt trakasserade av en berusad person, motsvarande siffra bland män var 26 procent.
2018.05.04

IQ och Forsman & Bodenfors går skilda vägar

Efter 12 år tillsammans går IQ och Forsman & Bodenfors skilda vägar. Beslutet att avsluta samarbetet har tagits i samförstånd. Nu vill IQ tacka Forsman & Bodenfors som under lång tid varit en viktig del i dess framgångsrika kommunikation.
2018.04.26

Vanligt att unga dricker alkohol vid Valborg – enligt unga

Enligt en ny undersökning* som IQ genomfört bland 512 ungdomar mellan 14-17 år uppger drygt 3 av 4 (77 procent) att de tror att det är vanligt att ungdomar dricker alkohol i samband med Valborg. På frågan vilka anledningar det finns till att tonåringar under 18 år dricker alkohol svarar flest ungdomar ”För att det är spännande”, följt av ”För att inte känna sig utanför” och ”För att det gör fester roligare”. Knappt 9 av 10 (87 procent) uppger även att de tycker det är bra att föräldrar hjälper sina barn med anledningar att säga nej till alkohol.
2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.