2016.04.13

Var tionde besökare på AIK, Djurgården och Hammarbys hemmamatcher är kraftigt berusad

Hälften av alla testade personer hade druckit alkohol och tio procent av samtliga testade hade över en promille. Det är några av resultaten från den blåsstudie som STAD genomfört bland 3287 besökare på Tele2 Arena och Friends Arena i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska matcher under fotbollssäsongen 2015.

Nu lanserar IQ och STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby satsningen Fotboll utan Fylla. Fotboll utan Fylla syftar till att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att jobba med frågor som berör alkoholens roll före, under och efter allsvenska fotbollsmatcher.

- Att det konsumeras alkohol i samband med allsvenska fotbollsmatcher är ingen hemlighet. Men nu vet vi för första gången hur det verkligen ser ut. Resultatet från vår blåsstudie ger oss en väldigt bra plattform att utgå ifrån i det fortsatta arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla. Tillsammans vill vi skapa ett långsiktigt och samordnat alkoholförebyggande arbete i samband med fotboll, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.

I blåsstudien, som är en av de största som någonsin genomförts bland fotbollsbesökare, framkommer även att den genomsnittliga promillehalten bland de besökare som druckit alkohol var 0,63. Blåsstudien har genomförts i samband med åtta olika matcher på Tele2 Arena och Friends Arena. Vid varje tillfälle har promillenivån mäts bland besökare på sex olika områden på respektive arena, inklusive hemmaklack, bortaklack och familjeläktare.

- Att gå på fotboll är för många stockholmare en väldigt positiv upplevelse och AIK, Djurgården och Hammarby har jobbat hårt med att skapa bra stämning och trygga arrangemang. Men vi ser också att det finns en hel del personer som druckit ganska mycket alkohol i samband med fotboll. Jag är övertygad om att en förändrad attityd till alkohol i samband med fotboll och färre kraftigt berusade personer på läktaren kommer resultera i en ännu bättre fotbollsupplevelse för fler besökare, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Fotboll utan Fylla kommer inledningsvis att pågå i tre år och i första skedet är arbetet koncentrerat till de tre allsvenska fotbollsklubbarna i Stockholm men ambitionen är att lärdomarna från projektet, på sikt, även ska kunna användas av andra idrottsföreningar och arenor runt om i landet.

- Att 10 procent av de testade besökarna har över 1 promille är inte acceptabelt och innebär inte bara en säkerhetsrisk utan påverkar troligtvis upplevelsen av våra matcher negativt för en hel del besökare. Här har vi inom AIK, tillsammans med övriga partners i Fotboll utan Fylla, ett arbete att göra för att minska den siffran och skapa en miljö runt våra matcher som är positiv för alla närvarande, säger Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll.

- Jag är glad att vi nu, tack vare den genomförda blåsstudien, faktiskt vet hur det ser ut när det gäller alkohol på våra matcher. Fotboll utan Fylla handlar inte om att torrlägga våra matcher utan att minska andelen kraftigt berusade personer, öka tryggheten och skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse för våra besökare, säger Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll.

- Att skapa en ännu bättre stämning på våra matcher och en så positiv fotbollsupplevelse som möjligt för så många som möjligt går hand i hand med att minska andelen kraftigt berusade personer. Jag ser fram emot att jobba med AIK, Djurgården, STAD och IQ i satsningen Fotboll utan Fylla och förändra synen på alkohol och alkoholkonsumtion i samband med fotboll, säger Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

Se faktablad för ytterligare resultat och information kring blåsstudien

För ytterligare information:
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se 
Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt juan-pablo@iq.se
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.se
Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll, telefon 0702-56 64 44 alt henrik.kindlund@hammarbyfotboll.se


IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQs verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på stad.org.


2018.04.05

Hög alkoholkonsumtion bland studenter – men få är oroliga

I en undersökning som IQ genomfört bland 2677 studerande svarar drygt var femte (22 procent) att de dricker alkohol 2-3 gånger i veckan eller oftare. I undersökningen framkommer även att 74 procent dricker 3-4 standardglas* eller mer när de dricker alkohol men endast 7 procent uppger att de är oroliga över sin alkoholkonsumtion.
2018.04.03

Korv (men inte sprit) viktigt när vi går på fotboll

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ bland de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar drygt 9 av 10 (92 procent) att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 3 av 4 (76 procent) uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.
2018.03.21

Välkommen som ny kollega hos oss på IQ - pressansvarig (vikariat)

Vill du av att skapa publicitet för viktiga frågor och att nå igenom i medieflödet? Har du erfarenhet av kommunikationsarbete, gillar teamwork och att hitta PR-möjligheter? Då kan vikariatet som pressansvarig på IQ vara ett arbete för dig.
2018.03.06

Fortsatt utveckling mot mer tillåtande syn på alkohol

I dag släpps IQ:s rapport Alkoholindex 2017. I rapporten framkommer att svenskarna fortsätter att bli allt mer tillåtande i sin syn på berusningsdrickande. Den positiva utvecklingen bland unga vuxna, där synen på berusningsdrickande under flera år gått i en mer återhållsam riktning, bryts i årets undersökning.
2017.12.18

Alkohol påverkar mångas julfirande negativt

Drygt 4 av 10 (42 procent) uppger att de varit med på något julfirande där de tycker att det druckits för mycket alkohol. Var tredje person uppger även att de varit oroliga för att personer de firar jul med ska dricka för mycket alkohol. Det framkommer i en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört.
2017.12.07

3 av 4 tycker inte det är viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord

I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger drygt 3 av 4 (76 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. 46 procent uppger även att kollegors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt.
2017.11.22

40 procent färre kraftigt berusade personer på allsvensk fotboll

Jämfört med den blåsstudie som genomfördes 2015 bland besökare på Friends Arena och Tele2 Arena inom ramen för Fotboll utan Fylla visar helt nya siffror från 2017 års mätning att andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher.
2017.11.13

8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

Passivt drickande påverkar många negativt. I en ny Sifo-undersökning* som IQ genomfört uppger knappt 8 av 10 (79 procent) att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt. 4 av 10 svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.
2017.10.26

Många föräldrar oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på föräldrafria fester

I en undersökning* som IQ genomfört bland 2927 föräldrar i samtliga 21 län, med barn mellan 13–17 år, svarar knappt 9 av 10 (88 procent) att de tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med föräldrafria fester.
2017.10.16

Karin Hagman ny vd för IQ

Med start den 1 januari 2018 tillträder Karin Hagman som ny vd på IQ. Karin Hagman kommer närmast från tjänsten som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal och har innan dess bland annat arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen.