Fylleligg

Fylleligg

ÅR: 2016

Alkohol kan för många vara ett sätt att våga ragga på någon i och med att den tar bort nervositet och spänningar, alkohol kan också bidra till att öka den sexuella lusten. Men när det gäller den sexuella upplevelsen behöver man inte dricka särskilt mycket för att den, i många fall, ska påverkas negativt. Är man berusad ökar även risken för att man glömmer att skydda sig eller utsätter någon för något den inte vill. Med Fylleligg.se vill vi därför på ett nytt sätt skapa förståelse och eftertanke kring hur alkohol påverkar sex. Syftet är att få unga vuxna att reflektera över sin alkoholkonsumtion i allmänhet och i samband med sex i synnerhet.

På sajten hittar du information om alkohol och sex. Du kan exempelvis titta på världens första Liggometer. Där två skådespelare spelar upp, med hjälp av dig och modern forskning, vad som kan hända i huvudet och kroppen i samband med sex i takt med att promillehalten ökar. Du kan även läsa om olika risker kopplade till alkohol och sex, exempelvis oskyddad sex och få tips på vart du kan vända dig om du haft en negativ sexuell upplevelse.

Hur fungerar Liggometern?
Liggometern är interaktiv visualisering av hur alkohol påverkar sex. I Liggometern kan besökaren själv välja hur mycket alkohol två skådespelare ”har druckit” i samband med sex och sedan se hur det påverkar sexet.

Lite bakgrund
IQ lät SIFO göra en undersökning* bland personer 18-25 år kring alkohol och sex. I undersökningen svarade bland annat över 6 av 10 (63 procent) att de haft sex alkoholpåverkade. Av dessa uppger drygt 8 av 10 att sex:et (senaste gången de hade sex alkoholpåverkade) skulle blivit lika bra eller bättre om de druckit mindre alkohol.

Fler siffror från undersökningen bland personer mellan 18-25 år:
- Knappt hälften (46 procent) uppger att de druckit alkohol för att våga ragga/stöta på någon.
- 86 procent av kvinnorna uppger att någon som stött/raggat på dem varit för berusad, motsvarande siffra för männen var 71 procent.
- Över hälften (54 procent) känner någon, som i samband med att de haft sex alkoholpåverkade, ångrat sex:et efteråt.
- Drygt 2 av 3 (67 procent) svarar att de haft sin bästa sexuella upplevelse nykter.

UMO.se
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. Om du vill veta mer om UMO eller ta del av den information som finns där kan du besöka www.umo.se.

*Undersökningen genomfördes av Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 28 augusti – 4 september 2015 bland 1000 personer mellan 18 och 25 år via en webbpanel.


Kampanjer