Fotboll utan Fylla

ÅR: 2016

De allra flesta som besöker en allsvensk fotbollsarena konsumerar alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Men att kombinationen fotboll och alkohol i vissa fall kan skapa problem är ingen hemlighet. Därför har vi - IQ tillsammans med STAD och de allsvenska Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby - skapat satsningen Fotboll utan Fylla.

Syftet är att sänka berusningsnivån på arenorna, minska andelen kraftigt berusade personer och skapa ännu bättre stämning, ännu bättre arrangemang och en så positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt i samband med fotbollsmatcher.

Satsningen har hittills resulterat i ett antal konkreta åtgärder där även polisen, arenorna och restauratörer på arenorna ingår i arbetet. Följande är exempel på några av dem: 

  • Förbättrad samverkan mellan alla berörda parter.
  • Anpassad utbildning i Ansvarsfull alkoholservering till krogpersonal utanför respektive arena samt till serveringsansvarig inne på respektive arena.
  • Webbutbildning för personal från alla berörda parter på arenorna.
  • Sett över och arbetat med alkoholpolicys och handlingsplaner.
  • Fördjupad utbildning för anställda med personalansvar från alla berörda parter.
  • Skapa en förändrad attityd till alkohol i samband med fotboll genom informationsinsatser och opinionsbildning.

Två filmer har tagits fram med syftet att lyfta ett beteende som många nog tyvärr känner igen - berusade personer som inte bidrar till att skapa god stämning utan istället skapar en otrevlig och otrygg atmosfär på läktaren. Vi vill med filmerna få människor att reflektera över vilken roll alkohol har i samband med fotboll.

 Läs mer om satsningen på Fotbollutanfylla.se.


Kampanjer