playbutton Vem bestämmer egentligen hur mycket vi dricker?

Vem bestämmer egentligen hur mycket vi dricker?

ÅR: 2015

De som vill dricka mycket alkohol i något sammanhang ser gärna att fler gör likadant. Det finns en – ofta ganska uttalad – ”alla-ska-med-filosofi” i samband med drickande, både privat och i jobbet. 

IQ vill att var och en ska få bestämma själv om - och hur mycket - man ska dricka. Och för att se vilken roll alkoholen spelar på våra arbetsplatser idag har rapporten "Nykter på jobbet - en hederssak?" tagits fram. Den bygger bland annat på en Sifo-undersökning* och handlar om alkoholkultur, ansvar och ledarskap. Där framkom att:

 Drygt hälften (55 procent) upplever att det finns en förväntan (ibland/ofta/alltid) bland deras arbetskamrater att de ska dricka alkohol vid exempelvis konferenser eller personalfester.

 Var femte person har druckit alkohol, eller mer än de hade tänkt sig, i något jobbrelaterat sammanhang för att ”passa in”.

 68 procent anser att det har druckits för mycket alkohol på någon tillställning de varit på med jobbet.

Här hittar du hela rapporten:
2016.02 Alkohol och jobb »

*Undersökningen genomfördes av Sifo, på uppdrag av IQ, under perioden 3 november – 11 november 2015 bland 2 023 hel- och deltidsanställda personer mellan 20 och 65 år via en webbpanel.

 


Pressbilder

Kampanjer