playbutton Alkoholprofilen - Hur dricker du?

Alkoholprofilen - Hur dricker du?

ÅR: 2009

Filmen "Hur dricker du?", år 2009

Sju av tio unga vuxna tycker att alkohol kan ha positiva effekter, men alkoholen har också en baksida i form av minnesluckor, bilder som läggs ut på nätet, våld och oskyddat sex.

– Jag hoppas att filmen ska bidra till att många funderar över hur stor plats alkoholen ska få ta i deras liv, säger Ann-Therése Enarsson, IQ:s VD. I första hand vill vi nå unga vuxna i åldern 18-25 år som kanske dricker för ofta och för mycket.

Till filmen har Olle Ljungström gjort en exklusiv nyinspelning av ”Hvila vid denna källa”, Fredmans Epistel nr 82 av Carl Michael Bellman.

Filmen avslutas med frågan – Hur dricker du? – och en hänvisning till Alkoholprofilen, ett webbaserat test med frågor om konsumtion, upplevda problem och berusning som finns på: www.alkoholprofilen.se »


Pressbilder

Kampanjer