Vad är ett IQ-projekt?

NU 1200 IQ-PROJEKT!

Ett IQ-projekt - en smart aktivitet som förebygger alkoholens skadeverkningar. 

Varje IQ-projekt är en konkret och genomförd aktivitet som syftar till att förebygga eller begränsa alkoholens skadeverkningar. Det spelar ingen roll om aktiviteten är stor eller liten, varje IQ-projekt är ett gott exempel och en förebild. Den som genomför aktiviteten kan vara ett företag, en förening, en kommun, en evenemangsarrangör eller någon annan typ av organisation.

Alla IQ-projekt presenteras på webbplatsen, www.iq.se, och kan också marknadsföras i IQ:s kampanjer, i trycksaker, på seminarier eller i samband med andra aktiviteter. Syftet är att berätta om vad IQ-projekten gör så att fler kan bli inspirerade att också göra något.

VILKA FÅR VARA MED?

Det är enkelt att ansöka om att bli ett IQ-projekt. Beskriv projektet enligt anvisningarna i anmälningsformuläret här intill och skicka det till oss genom att klicka på skicka-knappen. Skriv syftet med aktiviteten, hur du gått till väga, resultatet och erfarenheter du vill dela med dig av. Så hör vi av oss till dig.

VILKA AKTIVITETER KAN BLI IQ-PROJEKT?

Alla som uppfyller följande kriterier:

  1. Förebygger eller minskar alkoholproblem och/eller minskar alkoholkonsumtion.
  2. Genomförd i Sverige.
  3. I första hand inriktad på den egna verksamheten eller det egna närområdet.
  4. Inriktad på konkret handling – inte bara information.
  5. Har ett syfte och en målsättning som kan följas upp.
  6. Kan kommuniceras externt.

VAD INNEBÄR DET ATT VARA ETT IQ-PROJEKT?

Det innebär att man blir en förebild och delar med sig av sitt arbete. Vi presenterar ditt projekt på vår hemsida och vi marknadsför också många projekt på olika sätt. Exempelvis vid mässor, vid seminarier och i broschyrer och några har vi gjort reklamfilm av. Många projekt försöker vi också göra intressanta för media att skriva om. Det kostar ingenting att bli ett IQ-projekt.

Som bevis för ert ställningstagande får ni ett diplom och ett unikt IQ-nummer. Symbolen är en slags kvalitetsstämpel, ett bevis på att ni tar ansvar när det gäller alkohol.

I takt med att allt fler IQ-projekt visar upp symbolen på dörren till kontoret, på lastbilen, fotbollströjan eller företagsjulklappen – kan fler inspireras att göra något bra.

Sök och läs mer om de olika projekten
Ansök om att bli ett IQ-projekt