2017.10.31

IQ deltar vid Förebygg.nu

VAD: IQ deltar vid Förebygg.nu VAR: Göteborg NÄR: 2017.11.15 kl. 00.00 - 2017.11.16 kl. 00.00

IQ deltar som utställare och föreläsare vid den nationella preventionskonferensen Förebygg.nu. IQ föreläser kring attityder till alkohol under fokusspår 5. 

Förebygg.nu arrangeras för 17:e gången. Konferensen är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. 

Läs mer kring konferensen på forebygg.nu


Kalendarium

Jul 2018
03

IQ i Almedalen: Slaget om alkoholen – tre heta debatter

Alkohol är ett ämne som berör och engagerar många. Vi tar tempen på tre heta frågor där åsikterna gå...

VAD: Debattseminarium under Almedalsveckan VAR: Soberian, Visby NÄR: 2018.07.03 kl. 00.08 - kl. 00.09
Jul 2018
05

IQ i Almedalen: Räcker det med hastags och influencers?

Hur når vi de ständigt uppkopplade unga på ett trovärdig och engagerande sätt? Vad är egentligen...

VAD: Seminarium under Almedalsveckan VAR: Soberian, Visby NÄR: 2018.07.05 kl. 00.13 - kl. 00.14