2016.05.25

IQ finns på DrogFOKUS 2016

VAD: DrogFOKUS 2016 VAR: Uppsala NÄR: 2016.10.20 kl. 00.00 - kl. 15.30

DrogFOKUS 2016 arrangeras i Uppsala den 19-20 oktober. Det är den största nationella konferensen om alkohol, narkotika, dopning och tobak samt angränsande problematik. Konferensen arrangeras vartannat år och syftar till att stärka konferensdeltagarnas kunskap inom hälsofrämjande samt förebyggande arbete, behandling, rehabilitering och brottsbekämpning. Konferensen arrangeras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Dopingjouren, Folkhälsomyndigheten, IQ, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Tullverket tillsammans med årets värdar; Uppsala kommun i samarbete med Uppsala universitet.

IQ medverkar i seminarium 19/10 kl 15.00 om projekten; Fotboll utan Fylla och studentsatsningen Bästa Festen samt med en monterplats. Här möter du några av oss som arbetar på IQ, får läsa den nya Bästa Festen Handboken, med konkreta verktyg och tips som för ett smartare förhållningssätt till alkohol i studentlivet och kan pröva VR-glasögon!

Varmt välkommen till IQs monter!

 

 

 


Kalendarium