2016.08.19

Bästa Festen träff i Jönköping

VAD: Bästa Festen träff i Jönköping VAR: Jönköping University NÄR: 2016.09.21 kl. 11.30 - 2016.09.22 kl. 16.00

Bästa Festen är en satsning för att skapa en smartare alkoholkultur inom studentlivet. Bakom satsningen står IQ, SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) och de enskilda studentkårer och nationer som gått med och driver satsningen på sina respektive universitet och högskolor. IQ och SFS bidrar med verktyg, stöd och rådgivning. Läs mer om satsningen på bästafesten.se

Vid denna träff i Jönköping samlas kårer och nationer som anslutit sig till projektet under hösten 2015. Värdar för träffen är Jönköpings studentkår.


Kalendarium