2016.03.02

Bästa Festen Träff

VAD: Bästa Festen Träff VAR: Lund NÄR: 2016.04.07 kl. 12.00 - 2016.04.08 kl. 16.00

Bästa Festen är en satsning för att skapa en smartare alkoholkultur inom studentlivet. Bakom satsningen står IQ, SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) och de enskilda studentkårer och nationer som gått med och driver satsningen på sina respektive universitet och högskolor. IQ och SFS bidrar med verktyg, stöd och rådgivning. Läs mer om satsningen på bästafesten.se

Vid denna träff samlas de kårer och nationer som gick med i Bästa Festen vid starten 2015. 


Kalendarium