Idrottsprofiler i Vänersborg tar ställning mot langning av alkohol

Unga inspirerar unga i vykortskampanjen som syftar till att minska langning av alkohol till ungdomar.

Sedan 2014 hjälper idrottsprofiler till i det lokala drogförebyggande arbetet och tar ställning att inte langa alkohol till någon som är under 20 år. Idrottsprofilerna är unga vuxna, i åldern mellan 20-25 år, som är engagerade i lokala idrottsföreningar i Vänersborgs.

Varje år tar kommunen fram ett vykort med utvalda idrottsprofiler. Vykortet skickas hem till de i kommunen som har fyllt 20 år under våren. Vykortet delas även ut till unga vuxna vid olika sammanhang som t.ex. utanför Systembolaget i samband med skolavslutningar inför sommarlovet och visas på lokala reklamskärmar vid infarten till Vänersborg. Årligen skickas cirka 175 vykort ut postalt och cirka 150 delas ut.

Tanken med vykortet är att inspirera ungdomar som fyllt 20 år att inte langa alkohol till exempelvis ett yngre syskon. Att unga vuxna i Vänersborg ska se att det finns 20-åringar i kommunen som har tagit ställning mot langning av alkohol och på så vis påverka dem till att göra detsamma.

Initiativtagaren till vykortskampanjen är Sara Gunnarsson, drogförebyggande samordnaren i kommunen. Idén med att ta hjälp av lokala idrottsprofiler kom efter att Sara tagit del av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) rapport kring vilka unga vuxna har trovärdighet för när det handlar om kommunikation. Lokala idrottsprofiler och idrottsföreningar hamnade högre upp i listan än vad kommuner gjorde. Sara såg en möjlighet att påverka kommunens unga genom att lyfta fram unga vuxna idrottare som även kunde agera förebilder. Idrottsprofilerna valdes ut i samarbete med SISU idrottsutbildarna som hade direkt kontakt med de lokala idrottare i kommunen.

Under 2016 utvecklades konceptet till att handla om syskonpar, där det äldsta syskonet är över 20 år och det yngre syskonet är under 20 år. 2016 och 2017 ställde fyra syskonpar upp i kampanjen och det äldsta syskonet har lovat att inte langa alkohol till sitt syskon eller till någon annan som är under 20 år.

Vykortskampanjen är en del av kommunens drogförebyggande arbete. Vänersborgs kommun arbetar aktivt med langningsfrågan året om, men sätter lite extra fokus just under skolavslutningen. En riskhögtid då många unga alkoholdebuterar eller berusar sig. Ett arbete som är otroligt viktigt enligt Sara Gunnarsson:

- Vi vill visa att det faktiskt gör skillnad att säga nej om ett yngre syskon eller kompis ber dig att köpa ut alkohol eftersom 60 % av 16-åringar uppger att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag på den genom någon de känner.

Kampanjen är även sätt att få föreningslivet delaktiga i det drogförebyggande arbetet. Ett initiativ enbart möts av positiva reaktioner från de inblandade idrottsföreningarna och idrottarna. Syskonparet Alexander och Gabriella Lindahl, som bägge är lokala innebandyprofiler, deltog i kampanjen 2017. Att delta var en självklarhet och något de är stolta över:

–       Jag tycker att det är viktigt att man sätter ner foten kring langning. Går det välilla för den man köper ut till tror jag att man mår fruktansvärt dåligt, säger Alexander, som spelar för IBK Vänersborg.

– Jag tycker det är väldigt bra, för det är inte okej att langa till yngre. De flesta tycker att det var kul att jag vågade ställa upp och stå för det jag tycker, säger Gabriella, som spelar för Tvåstads KIK.

Idrottsprofilerna ställer upp helt ideellt och ser det som marknadsföring för sina respektive idrottsföreningar.

Kampanjen har varit väldigt uppskattad bland både unga och vuxna i Vänersborg och även spridit sig till Härryda kommun, där man utvecklat en egen version av vykortet. Ett flertal kommuner har visat intresse kring kampanjen och förhoppningen är att fler inspireras till att göra liknande insatser.


Så här ser vykortskampanjen ut 2017:

Foto: Vänersborgs kommun