Supporterhuset, Malmö FF - för en bättre supporterkultur

Den 1 maj 2016 slogs dörrarna upp till Supporthuset på Södra Förstadsgatan 79D  i Malmö.

Supporterhuset en mötesplats för att fånga upp MFF-supportrar i alla åldrar, med intresse för fotboll, och kanalisera deras energi och engagemang i positiv riktning. Syftet är att verka för en god supporterkultur, sprida och underhålla positiva värderingar, motverka våld och all form av diskriminering, minska användningen av alkohol och droger samt att öka integrationen mellan olika grupper i samhället. En plats där alla MFF-supportrar kunde samlas och hitta goda förebilder.

Konceptet är inspirerat från Tyskland, där det finns supporterlokaler som kallas Fanladen. Dessa har visat sig vara ett positivt styrmedel för att på lång sikt motverka sociala problem och huliganism. I Sverige är MFF:s Supporterhus det första projektet av sitt slag. 

Idén kring att starta igång ett supporterhus har funnits länge inom klubben. Under början av 2014 tog Marko Zdravkovic och Showan Shattak initiativ till en gästföreläsningsserie som kallades ”Himmelsblå Torsdagar”, som la grunden till vad som sen skulle bli Supporterhuset. Föreläsningarna drog väldigt många besökare och fick nationell uppmärksamhet både hos andra klubbar och i media.

Efter ett tragiskt dödsfall av en supporter, som omkom på grund av våld i samband med en Allsvensk match i Helsingborg, beslutade supportrar och klubben vid ett supporterråds möte att MFF skulle börja arbeta mer förebyggande i Malmö. Detta mötet blev ett startskott för Supporterhuset och fler supportrar involverades i projektet. Under juli 2014 bildades föreningen Supporterhuset som fortsatte att arrangera gästföreläsningar och aktiviteter fast i lånade lokaler på Nya Malmö Stadion. I januari 2015 beviljade Malmö FF projektmedel för att utveckla Supporterhuset och Marko Zdravkovic anställdes då som projektledare på heltid.

Supporterhuset öppnade upp sin verksamhet för allmänheten i egna lokaler den 1 maj 2016. Under dagtid, tisdag – fredag mellan kl.12.00-18.00 och lördag kl.12.00-16.00, fungerar Supporterhuset som en öppen mötesplats för alla. Då erbjuds besökare möjlighet att göra allt från att ta en fika i caféet, köpa souvenirer i supportershopen, måla flaggor, dyka ner i MFF-bibliotek/arkiv eller helt enkelt bara träffas och umgås. Besökarantalet varierar väldigt mycket från vecka till vecka men i snitt är det några hundra besökare per vecka. Medlemmar har alltid möjlighet att låna lokalen på eget ansvar för att göra egna arrangemang utöver de bemannade öppettiderna. All verksamhet är självklart alkohol och drogfri.

På kvällstid kan medlemmarna ta del av olika aktiviteter som arrangeras i Supporterhuset regi. Det kan vara allt från gästföreläsningar, workshops och studiecirklar med anknytning till Malmö, MFF och med fokus på positiv supporterkultur. Gästföreläsningarna brukar i snitt locka 50 personer per tillfälle. Studiecirklarna är 12 personer i varje grupp som vi kör månadsvis. Supporterhusets workshops varierar helt efter dess utformning samt innehåll – men kan vara allt från 20 till 80 personer.

Supporterhuset står för en öppenhet gentemot alla MFF:are oavsett kön, ålder eller engagemangsgrad. Ett ställningstagande som varit väldigt uppskattat bland besökarna. Supporterhuset ligger i närheten av Möllevångstorget och stationen Triangeln som gör att det är lättillgängligt för besökare från hela Skåne.

Supporterhuset har nu varit öppet några månader och redan ser utfallet väldigt positivt ut! Man har fått igång en fungerande och nästintill självförsörjande verksamhet med endast en anställd. De har fått mycket positiv respons från medlemmar, som bidrar med ett brett ideellt engagemang i arbetet med Supporterhuset. Projektet har även skapat medial intresse och bidragit till att andra lag runtom i Sverige fått upp ögonen för Supporterhuset och planerar liknande projekt i sina respektive städer.