Skolavslutningsaktivitet för unga i Orust Kommun

Under flera år hade Orust kommun problem med ungdomsfylla i samband med skolavslutningarna. Eleverna som då gick ut 9:an hade sen många år en tradition att festa och fira med alkohol. Detta drog i sin tur med sig yngre ungdomar. Det var stökigt och det fanns alltid en oro att något illa skulle hända. 

Kommunens fritidsledare beslutades sig för att hitta en lösning för att skapa en bättre avslutning för högstadieeleverna. Resultatet blev att erbjuda eleverna en upplevelse. Utgångseleverna i årskurs nio erbjöds en hemlig upplevelse, t ex en resa eller middag, som skolan organiserade. Fritidsledare skulle i sin tur se till att även 7-8: ornas avslutning blev lika minnesvärd.

Fritidsledarna fick många förslag från eleverna i årskurs  7-8 på hur avslutningen skulle kunna firas och genom åren har de testat på olika aktiviteter med olika resultat. Den aktivitet som varit absolut populärast och haft störst genomslagskraft är en resa till på Liseberg. En aktivitet som numera blivit den nya traditionen!

Lisebergsresan kostar en slant och för att kunna genomföra avslutningen har fritidsledarna sökt ekonomiskt stöd genom Folkhälsorådet och olika fonder. Ambitionen är alltid att alla elever skall ges möjlighet att åka med på avslutningsresan. Genom de olika bidragen har man kunnat erbjuda elever ekonomiskt stöd för att ha råd med resan. Fritidsledarna har ett bra samarbete med skolans hälsoteam samt socialtjänsten kring eleverna och får på så sätt en helhetsbild kring elevernas behov.

Inför avslutningen sätts affischer och information upp på de två högstadieskolorna. Eleverna får även med sig Föräldrarlappen, ett informationsblad till ungdomarnas vårdnadshavare. På Föräldrarlappen fyller vårdnadshavaren i sina kontaktuppgifter. Lappen måste lämnas in för att eleven ska få följa med på resan, då den är ett kvitto på vårdnadshavarens godkännande. Fritidsledarna får hjälp av skolvärdarna på högstadieskolorna med att informera kring resan, samt samla in föräldrarlappar och pengar inför resan. 

På eftermiddagen när avslutningen i skolan är klar är det dags för avfärd. Varje år rullar 3-4 bussar iväg med 150 – 200 förväntansfulla ungdomar som ska fira avslutningen på Liseberg. Fritidsledarna åker självklart med på resan och finns som stöd för ungdomarna och kontakt för vårdnadshavarna under hela resan.

Syftet med skolavslutningsinitiativet är att erbjuda eleverna ett positivt, alkohol- och drogfritt avslutningsfirande. En så pass attraktiv aktivitet att eleverna valt att följa med på resan och bryta de tidigare traditionerna av festande och fylla. På så sätt förhindra att de yngre eleverna dras in i ”festandet” och förhindra/fördröja elevernas alkoholdebut.

Arbete haft en enorm genomslagskraft och varit väldigt uppskattad bland eleverna. Initiativet har bidragit till att minska alkoholkonsumtionen bland de yngre ungdomar på skolavslutningsdagen och har etablerat en positiv tradition som de yngre eleverna verkligen ser fram emot att ta del av. Ett resultat som fritidsledarna är väldigt stolta och nöjda med!