Barn- & Ungdomsfestivalen

I Köping arrangeras årligen en stadsfestival, Köpingsfesten, under maj månad. I samband med stadsfestivalen arrangeras Barn- & Ungdomsfestivalen, tillägnad alla barn och ungdomar som lever och bor inom Köpings kommuns gränser.

Barn- & Ungdomsfestivalen är en alldeles egen plats för de ca 24 % (5700 st) av kommunens befolkning som är mellan 0-19 år att vara på under festivaldagarna. Festivalen startades 2001 som en motreaktion och ett komplement till stadsfestivalen, som bara bestod av öltält och hade vuxna i fokus. Barn- och ungdomar hade ingen plats som var deras och som tog tillvara deras intressen. Något som bidrog till att unga istället hamnade i tråkigheter och destruktiva beteenden. Sedan starten har barn- och ungdomsfestivalen växt både i omfång och i betydelse.

Barn & Ungdomsfestivalen har arrangerats årligen sedan 2001 under sista helgen i maj vid Hökartorget i Köping. Huvudarrangörer är Svenska kyrkan och Kultur & Fritid Köpings Kommun. Förutom dessa tillkommer det en mängd medarrangörer, sponsorer, frivilliga vuxna och framför allt ungdomar som gör dessa båda dagar möjliga.

Festivalen är ett alkohol- och drogfritt arrangemang med syfte att sätta barns- och ungdomars behov, intressen och livsfrågor i centrum. Den är en trygg, trevlig och tillgänglig plats för unga och en insats för att förebygga berusning, brott och skadegörelse. 

Festivalområdet är öppet från kl. 10-01 under både fredagen och lördagen. Inne på området finns bl.a. en stor scen och ett caféområde där olika evenemang går av stapeln från morgon till sen kväll. Under festivalen uppträder flera lokala barn & ungdomsartister samt ett antal kända artister. Andra programpunkter är dansfestival, barnfestival och diverse överraskningsjippon.

Inträde på Barn- och Ungdomsfestivalen är helt gratis! Festivalområdet är omgärdat av stängsel och bevakas av ordningsvakter samt vuxna nattvandrare på kvällstid för att förhindra bråk, fylla och annat destruktivt beteende.

Barn- och ungdomsfestivalen 2015 hade över 7000 besökare och lockade även besökare från grannkommunerna. Festivalen har gett positiva resultat och bidragit till att antalet omhändertagna ungdomar och alkoholkonsumtionen bland unga minskat under festivalhelgen.

Numera är Barn- och Ungdomsfestivalen ett väletablerat inslag i Köpings stadsfestival. Uppskattad av både barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, polis och socialtjänst som en positiv och viktig insats. Arrangörerna ser fram emot nästa års upplaga av festivalen!