Föräldrarkväll - Ängelholms kommun

Sedan flera år tillbaka har Ängelholms kommun haft en arbetsgrupp bestående av fältsekreterare, fritidsledare, nattvandrare och ANDT-samordnare som arbetat med att sprida information till tonårsföräldrar om alkohol och ungdomar.

Arbetsgruppen har under åren gjort riktade insatser inom kommunen med stöd av resurser från Länsstyrelsen. Detta år kom turen till Vejbystrand och Magnarp. Arbetsgruppen beslutade att arrangera en föräldramiddag, i samarbete med Vejby IF, för alla föräldrar till elever i årskurs 7, 8 och 9 på Magnarps skola.

Syftet med föräldramiddagen var att skapa kontakt mellan föräldrar och arrangörerna, samt att erbjuda en möjlighet att gemensamt prata och diskutera förhållandet kring ungdomar och alkohol. Middagen var även tänkt som en belöning till föräldrarna och genom detta synliggöra föräldrarnas betydelse för sina ungdomar.

Inbjudan gick ut via hemskickade med brev, information vid föräldramöte på Magnarps skola, samt via fronter (skolans digitala kommunikationsforum). Totalt anmälde 30 föräldrar sitt intresse att delta och slutligen kom det 25 föräldrar på föräldramiddagen.

Under kvällen bjöds föräldrarna på en middagsbuffé och fick ta del av en presentation om ungdomars alkoholvanor med särskilt fokus på ungdomar i Ängelholm samt aktuell forskning kring föräldrars betydelse för ungdomarnas konsumtion av alkohol. I dukningen ingick ett exemplar av tonårsparlören som föräldrarna fick möjlighet att ta med sig hem och diskutera med sina ungdomar. 

Föräldrarna fick även testa sina kunskaper kring ungdomar och alkohol i ett quiz från TÄNK OM-kampanjen, diskutera kring relevanta ämnen och ta del av reflektioner från arbetsgruppen samt skolkurator, utifrån deras profession och erfarenhet av ungdomar och alkohol. Just diskussionerna var av stor vikt och skapade förutsättningar för ett mer fördjupat samarbete mellan föräldrarna.

Som avslut på kvällen fick föräldrarna med sig en ”goodiebag” innehållandes information om arbetsgruppens olika verksamheter, material från TÄNK OM-kampanjen samt konkreta tips gällande ungdomar och alkohol som var sammanställt utifrån tonårsparlören.

Kvällen blev lyckad och var väldigt uppskattad! Flera föräldrar återkopplade att de fått ny kunskap kring alkohol och tonåringar, samt att det var positivt att det skapades möjlighet för föräldrarna att prata sig samman. Många tyckte generellt att det var ett roligt och annorlunda upplägg och uppmuntrade kommunen till att arrangera liknande projekt i framtiden.