Trygg i Täby

I Täby bjuder kommunen in föräldrar till drygt tio föreläsningskvällar per år. Ett tema som alltid finns på föräldrarnas önskelista är alkohol och andra droger. Det är föräldrarnas önskemål som ligger till grund för föreläsningsprogrammet.

Hur är det att vara ung i Täby idag?
Eftersom en av de vanligaste frågorna man får i kontakten med föräldrar handlar om hur det är att vara ung idag i Täby, så anordnas en föräldrakväll med just det namnet: Hur är det att vara ung i Täby?

Under kvällen får föräldrarna möta en rad människor som i sin yrkesutövning ofta träffar ungdomar och deras familjer. Medverkande kan vara företrädare för fältgruppen, fritidsgårdarna, Mini Maria, polisen, skolan, ungdomsmottagningen, socialkontoret, trossamfund, och ideella organisationer.

2015 genomfördes träffen inför Valborgsmässoafton och tryckte särskilt på att det är årets största riskhelg för fylla bland unga och att det är viktigt att nattvandra den kvällen. Tonårsparlören delades ut till alla föräldrar i publiken och det uppskattades mycket.

Varje talare får fem minuter på sig att leverera sin bild/sitt budskap kring hur det är att vara ung i Täby idag. Upplägget med korta "ståuppare" på fem minuter ger också en lite lekfullare inramning. Vi har en person som fungerar som tidtagare och som tutar i en cykeltuta när 30 sekunder av talartiden återstår. I bästa fall ger det en känsla av teatersport.

Mingel
När alla gjort sin korta presentation avslutas kvällen med frågestund, där alla talare deltar i panelen. Sedan följer mingel där man kan ställa mer personliga frågor och ta för sig av olika typer av material.

Föräldrarna brukar tycka att det är en riktig höjdarkväll. Flera olika perspektiv blir belysta och många blir glatt överraskade över att det finns så mycket stöd för unga och deras familjer om livet skulle trassla till sig.

Det blir också tydligt att det finns god samverkan mellan olika professioner och aktörer i kommunen. Många föräldrar upplever att det känns tryggt och gott att veta.

Syfte
Syftet med kvällen är att ge en bild av hur det är att vara ung i Täby, men också ge en bild av var man på ett enkelt sätt kan söka stöd, när det behövs.

Kvällen är ett led i det långsiktiga alkoholförebyggande arbete. I Täby ser man, som på så många andra håll i landet, att alkoholkonsumtionen bland unga minskat dramatiskt de senaste åren. En stor del av förklaringen till det är att föräldrar intar en alltmer restriktiv hållning till att bjuda sina barn på alkohol och att köpa ut.