Lokal antilangningskampanj i Karlskoga och Degerfors kommuner

Karlskoga och Degerfors kommuner har i flera år jobbat aktivt mot langning av alkohol till ungdomar. Detta har bland annat gjorts genom den lokala antilangningskampanjen, Stoppa langningen.

Den lokala kampanjen Stoppa langningen har pågått sedan år 2007 och är ett samarbete mellan folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors, Polismyndigheten i Örebro län, Karlskoga Tidning, Karlskoga Kuriren samt elever vid media- och kommunikationsprogrammet vid Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors.

Elever arbetar fram annonslayouter med Stoppa langningsbudskap, där Polisens tipstelefon 114 14 finns med. Annonserna belyser situationer som kan uppstå när en ungdom kommer i kontakt med alkohol. Annonserna kan vara foton eller tecknade illustrationer, gemensamt är att layouten har en lokal prägel samt igenkänningsfaktor.

Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren publicerar annonserna kostnadsfritt inför varje riskhelg i en halvsida (valborg, skolavslutning, midsommar, lokal marknad, halloween, jul och nyår).

Kampanjen syftar till att Stoppa langningen av alkohol till unga. Annonserna riktas till unga vuxna mellan 20-25 år samt föräldrar, då det är de grupper som i störst utsträckning langar alkohol. Aktiviteten utgår från ungdomars delaktighet och inflytande, vilket ligger i linje med Karlskoga och Degerfors övriga arbete med ungdomsdialog och barnrätt.

När samarbetet startas upp i början av varje år får eleverna information av kommunernas folkhälsoutvecklare kring syftet med att arbeta för att väcka opinion i dessa frågor samt hur langningen ser ut nationellt, regionalt och lokalt. Representanter från de lokala tidningarna träffar även eleverna för att ge tips inför skapandet av annonserna.