Blås Grönt - kampanj som belönar nyktra ungdomar

I samband med att festivalen Putte i Parken arrangerades i Karlskoga 2011 samverkade folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors med festivalarrangören kring en drogförebyggande aktivitet som heter Blås Grönt. Syftet var att belöna de ungdomar som avstod från att dricka alkohol.

Blås Grönt ingick även i den strategi som Karlskoga och Degerfors arbetade fram inför festivalen och som ska verka för att upprätta säkra och trygga arrangemang.  Strategin skapar förutsättningar för effektivt drogförebyggande arbete med helhetsperspektiv, detta genom att tydliggöra roll och funktion i samband med arrangemang. Strategin är antagen i ett flertal nämnder i Karlskoga och Degerfors.

Ungdomar mellan 13-17 år kunde tillsammans med sin förälder anmäla sig till Blås Grönt. Deltagandet var kostnadsfritt och genom anmälan ingick ungdomarna en förbindelse om att avstå från alkohol under de dagar som de besökte festivalen. Ungdomarna visade sin nykterhet genom att blåsa i en alkoholmätare mellan klockan 23.00 - 02.00 vid Blås Grönt-tältet på festivalområdet.

När ungdomarna blåste grönt belönades de med en gåva och samtidigt skickas ett mail till föräldern som en bekräftelse. Ju fler kvällar som ungdomen blåste grönt på, desto större chans fanns det att vinna de fina priserna (TV och festivalpass till nästa års Putte i parken) i den stora utlottningen som skedde sista festivaldagen.

Aktiviteten har utvärderats genom att föräldrar tillsammans med sin ungdom har fått svara på en enkätundersökning. Resultatet visar att Blås Grönt var mycket lyckat, samtliga som deltog skulle rekommendera andra föräldrar och ungdomar att vara med i Blås Grönt. Det skulle även vara möjligt att genomföra Blås Grönt vid mindre arrangemang, såsom vid skolavslutning.