Vad kan man göra som förälder?

Alkohol och ungdomar

Med vissa tonåringar är det lätt för föräldrar att prata om allt. Somliga bara muttrar något ohörbart och stänger in sig på rummet. Alla föräldrar är ju inte heller lika. Men det finns ett tydligt samband som gäller alla oavsett hur man är. De barn som har en nära relation till sina föräldrar och som vet vad deras föräldrar väntar sig, är de som klarar sig bäst.

Att skapa en bra relation handlar för en förälder om att över tid bygga ett förtroende och att ta sig an relationen på ungdomarnas villkor. Men inte att försöka vara kompis – utan att ta sitt ansvar som förälder och vuxen. En tonåring lyssnar till en vuxen som kan något och vill berätta om det. Tonåringar behöver stöd genom den säkerhet och trygghet som vuxna kan förmedla och som de själva saknar. För råd och tips, besök tonårsparlören.se

En undersökning som IQ gjorde våren 2013 visar att föräldrar och tonåringar är ganska överens om hur man ser på föräldrars roll och ansvar gentemot sina barn när det gäller alkohol. Det är tydligt att föräldrar inte ska dra sig för att prata med sin tonåring om alkohol. 79 procent av ungdomarna tycker att det är bra respektive 95 procent av föräldrarna. 71 procent av ungdomarna tycker att det är bra att föräldrarna sätter gränser. 97 procent av föräldrarna tycker så. 71 procent av ungdomarna tycker att det är bra att föräldrar håller kontakt med sin tonåring under en utekväll, fest eller resa. 93 procent av föräldrarna tycker så.
Drygt hälften, 54 procent, av tonåringarna tycker att det är bra att föräldrarna sitter uppe och väntar på dem när de varit ute. 85 procent av föräldrarna tycker samma sak.

Källa: IQ, undersökning föräldrar och tonåringar februari 2013