Ungdomars drickande förr och nu

Alkohol och ungdomar

Lyckligtvis har drickandet bland ungdomar gått ner de senaste åren, men det från en ganska hög nivå. I årskurs 9 dricker idag färre än hälften alkohol.

ALLT FÄRRE DRICKER

Antalet elever i nian som dricker har gått upp och ner de senaste 40 åren. I den senaste undersökningen 2014 var det fler tjejer än killar som svarade att de dricker alkohol – 50 procent av tjejerna och 43 procent av killarna. Det är de lägsta siffrorna som uppmätts sedan undersökningen startade 1971. Det betyder att det nu är fler elever i nian som avstår från att dricka än som dricker. Det är alltså inte sant att »alla andra dricker«.

andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9

FÄRRE BLIR BERUSADE FÖRE 13 ÅRS ÅLDER

När det gäller i vilken ålder som ungdomar dricker sig berusade för första gången har utvecklingen också gått åt rätt håll. Andelen killar i nian som varit berusade före 13 års ålder har halverats sedan år 2003 - från 17 procent till 9 procent 2013. Tjejerna har haft en liknande utveckling under samma period, från 18 till 8 procent.

DE SOM DRICKER, DRICKER MINDRE

År 2000 drack pojkar i årskurs 9 som mest – 5,4 liter ren alkohol per år. Till år 2014 hade deras drickande minskat till 1,6 liter. Flickorna drack som mest år 2005 – 3,3 liter ren alkohol per år, vilket har minskat till 1,4 liter år 2013.

den beräknade genomsnittsliga årskonsumtionen mätt i liter ren alkohol i årskurs 9

FÄRRE DRICKER MYCKET OCH OFTA

Omkring 10 procent av eleverna i årskurs 9 svarade år 2014 att de drack en flaska vin eller en halv flaska sprit eller fyra starköl vid samma tillfälle minst en gång per månad. Det är betydligt färre än för 10 år sedan, och det är killarna som har minskat mest.

VAD DRICKER UNGDOMAR?

Idag dricker ungdomar i årskurs 9 oftast starköl, alkoläsk eller starksprit. Starköl är populärast bland pojkar och alkoläsk eller starksprit hos flickor.

18 procent av killarna och 24 procent av tjejerna i nian har druckit smuggelsprit 2014. Jämfört med för fyra år sedan, ser vi en minskning. År 2010 var motsvarande andel 25 procent av killarna och 29 procent av tjejerna. Även andelen som dricker hembränt minskar. För fyra år sedan hade runt 12 procent av eleverna i nian druckit hembränt, idag har det halverats och ligger på cirka 6 procent.

VAR FÅR UNGDOMAR ALKOHOLEN IFRÅN?

Vanligast är att elever i nian får alkohol från pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon - 38 procent anger detta. På andra plats med 23 procent kommer annan vuxen som köpte ut och langade. På de olika sociala nätverken (Facebook, Instagram, etc) får man snabbt hundratals vänner som gör det enkelt att få napp om man lägger ut en fråga om alkohol. Då räcker det med ett sms och så har man snart det man vill ha.

På tredje plats kommer barnets egna föräldrar. 13 procent av eleverna i nian som druckit alkohol 2014 har fått den av sina föräldrar. Att stjäla alkohol är lika vanligt. 12 procent säger sig ha tagit alkohol från föräldrarna utan att fråga.


Av de elever i nian som druckit smugglad alkohol 2014, fick 32 procent alkoholen från pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon. Lika många, 31 procent, fick eller köpte smugglad alkohol av annan vuxen. Alkoholen är oftast billig, vilket gör att ungdomar kan köpa desto mer.

*Källa: Skolelevers drogvanor 2014 (can.se)

IDROTT OCH ALKOHOL

De allra flesta ungdomar vet att alkohol påverkar kroppen, men det är betydligt färre som känner till alkoholens inverkan på idrottsprestationer. När man har druckit försämras prestationen kraftigt, även dagen efter. Alkoholen gör också att kroppen inte kan bygga muskler eller återhämta sig på samma sätt. Att spela dåligt för att man är bakis kan uppfattas av de andra i laget som ett stort svek.

Över hälften av alla ungdomar anser att det skulle vara bra mycket lättare att stå emot alkohol om det fanns en policy och en gemensam överenskommelse om att inte dricka i det lag eller i den förening där man idrottar.

Läs mer på sidan Fokus Idrott.