Ungdomars drickande förr och nu

Alkohol och ungdomar

Lyckligtvis har drickandet bland ungdomar gått ner de senaste åren, men det från en ganska hög nivå. I årskurs 9 dricker idag färre än hälften alkohol.

ALLT FÄRRE DRICKER

Antalet elever i nian som dricker har minskat kraftigt sedan år 2000. I den senaste undersökningen var det fler tjejer än killar som svarade att de dricker alkohol – 44 procent av tjejerna och 36 procent av killarna. Det är de lägsta siffrorna som uppmätts sedan undersökningen startade 1971. Det betyder att det nu är fler elever i nian som avstår från att dricka än som dricker. Det är alltså inte sant att »alla andra dricker«.

FÄRRE BLIR BERUSADE FÖRE 13 ÅRS ÅLDER

När det gäller i vilken ålder som ungdomar dricker sig berusade för första gången har utvecklingen också gått åt rätt håll. Andelen elever i nian som varit berusade före 13 års ålder har gått ner från cirka 20 procent (år 2000) till 4 procent (år 2016). 

DE SOM DRICKER, DRICKER MINDRE

År 2000 drack pojkar i årskurs 9 som mest – 5,4 liter ren alkohol per år. Till år 2016 hade deras drickande minskat till 1,2 liter. Bland flickorna har konsumtionen sjunkit från 3,0 liter till 0,9 liter under samma period.

FÄRRE DRICKER MYCKET OCH OFTA

I 2016 års undersökning svarade 8,5 procent av pojkarna och 8,8 procent av flickorna i nian att de antingen intensivkonsumerade (en flaska vin, en halv flaska sprit eller fyra starköl vid samma tillfälle månatligen) eller högkonsumerade (14 standardglas eller mer för pojkar och 9 för flickor per vecka) - eller både och. Det är betydligt färre än för tio års sedan.

VAD DRICKER UNGDOMAR?

Sprit och starköl är populärast bland killar. Därefter drickerna killarna till största del cider och alkoläsk. Vin och folköl däremot är inte särskilt populärt. Tjejer dricker oftast alkoläsk, cider eller sprit. 

Bland elever i nian har andelen som druckit smuggelsprit varit ganska stabil de senaste åren och i 2016 års undersökning svarar 15 procent av killarna och 24 procent av tjejerna att de druckit smuggelsprit. Andelen som dricker hembränt minskar och ligger idag på cirka 5 procent.

VAR FÅR UNGDOMAR ALKOHOLEN IFRÅN?

Vanligast är att elever i nian får alkohol från pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon - 18 procent av pojkarna och 20 procent av tjejerna anger detta. På andra plats kommer annan vuxen som köpte ut, 15 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna anger detta. På de olika sociala nätverken (Snapchat, Instagram med flera) får man snabbt hundratals vänner som gör det enkelt att få napp om man lägger ut en fråga om alkohol. Då räcker det med ett meddelande och så har man snart det man vill ha.

På tredje plats kommer barnets egna föräldrar. 10 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna i nian som druckit alkohol har fått den av sina föräldrar. 

Av de elever i nian som druckit smugglad alkohol, fick 29 procent alkoholen från pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon. 34 procent fick alkohol från en annan vuxen langare som köpte ut eller sålde. Alkoholen är oftast billig, vilket gör att ungdomar kan köpa desto mer.

*Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2016